De Europese Gezondheidsdata Ruimte (EHDS) moet het voor onderzoekers makkelijker maken om aan gezondheidsgegevens te komen. Dat blijkt uit de aangenomen posities over de EHDS van het Parlement en de Raad . Beiden zijn het eens dat gezondheidsdata beschikbaar moet zijn voor onderzoekers, maar dat ook de rechten van de burger goed beschermd moeten blijven middels een opt-out optie.


Raad en Parlement: EHDS moet delen van gezondheidsdata voor onderzoek makkelijker maken

Betere toegang tot gezondheidsgegevens voor onderzoek

Gezondheidsgegevens moeten makkelijk te verkrijgen zijn voor onderzoek, daar zijn het Parlement en de Raad het met elkaar eens. Beiden nemen  hun positie aan over de European Health Data Space (EHDS). Het Parlement eist dat dit onderzoek moet bijdragen aan de volksgezondheid, de kwaliteit van gezondheidszorg verbeteren en/of helpen bij het ontwikkelen van medische producten en apparaten. De onderzoekers die gebruik willen maken van deze gegevens moeten wel een aantoonbare link hebben met het volksgezondheidsveld. De Raad identificeert niet welke onderzoekers er wel of geen gebruik mogen maken van de data, maar wil wel de effectiviteit van het secundair gebruik (zoals onderzoek) van de data verbeteren door de beschikbaarheid van best-beschikbare data te prioriteren. Ook wil de Raad het mogelijk maken om gezondheidsdata voor onderzoekers goedkoper te maken.

Opt-out optie voor burgers

Zowel de Raad als het Parlement wil dat er een opt-out optie komt voor Europese burgers die niet willen dat hun data voor secundaire doeleinden gebruikt worden. Burgers moeten dus aan kunnen geven dat ze niet willen dat hun gegevens hiervoor gebruikt worden. Voor bepaalde gegevens wil het Parlement zelfs dat patiënten expliciet hun toestemming geven. Bijvoorbeeld over het delen van genetische informatie. Het Parlement stelt ook voor om een adviesforum op te stellen die de EHDS Board adviseert. Dit forum bestaat de belangrijkste belanghebbende, zoals patiëntvertegenwoordigers, gezondheidsprofessionals en onderzoekers.

Context

De Commissie presenteerde de EHDS als eerste domein-specifieke dataruimte binnen de Europese datastrategie. De Gezondheidsdata Ruimte moet zorgen voor ht makkelijker delen en gebruik van gezondheidsdata in de EU. Bijvoorbeeld wanneer een patiënt zijn gezondheidsgegevens in het buitenland nodig heeft. Ook onderzoekers zullen hiervan profiteren wat ten goede komt aan het ontwikkelen van medicijnen, medische apparaten en andere gezondheidsproducten en diensten. De trilogen tussen het Parlement en de Raad zullen nu van start gaan. De European Data Protection Board en European Data Protection Supervisors waren bij het voorstel van de Commissie bang dat de EHDS de gegevens van de burger niet genoeg beschermt. De Commissie heeft ook 41 miljoen euro toegekend aan een consortium dat een platform moet ontwikkelen om de interoperabiliteit tussen de verschillende dataruimtes te versterken.