Excellentie moet het belangrijkste principe blijven van Horizon Europe, maar er moeten meer inspanningen geleverd worden om talent in heel Europa optimaal te benutten. Dit stelt de Raad voor Concurrentievermogen in haar conclusies inzake Horizon Europe. Daarnaast werden er onder andere conclusies aangenomen over de juridische basis van het specifieke programma voor Horizon Europe en het strategisch planningsproces. Verder stonden onder andere innovatie en kunstmatige intelligentie op de Raadsagenda.


Raad Concurrentievermogen: excellentie moet basis blijven voor Horizon Europe

Widening participation

Excellentie moet het belangrijkste principe van Horizon Europe blijven, maar de EU moet zich meer inspannen om talent in heel Europa optimaal te benutten en brain drain tegen te gaan. Dit is een van de conclusies die de Raad voor Concurrentievermogen heeft aangenomen over Horizon Europe. De Raad wil de voordelen die onderzoek en innovatie opleveren voor de economie versterken en verspreiden zodat de gehele EU hiervan kan profiteren. Daarnaast benadrukten verschillende ministers het belang van synergieën tussen Horizon Europe en andere EU-fondsen om de innovatiekloof te verkleinen.

Strategisch planningsproces

Ook stelt de Raad dat de lidstaten nauw betrokken moeten blijven bij de uitwerking van het strategisch planningsproces. Dit strategisch plan is een meerjarige strategie voor de ontwikkeling van werkprogramma’s waarbij flexibiliteit een grotere rol speelt. Het proces moet ook verdere invulling gaan geven aan de missies en het rationaliseren van de partnerschappen. De Raad wil graag de hoofdpunten, zoals domeinen voor missies en partnerschappen, vastleggen in het specifieke programma van Horizon Europe om de invloed van lidstaten te verzekeren. Overige elementen kunnen volgens de Raad later worden besproken, onder toezicht van nationale experts.

Overige aandachtspunten Horizon Europe

Daarnaast is de Raad het niet eens met de juridische basis die de Commissie voorgesteld heeft voor het specifieke programma van Horizon Europe, dit wetsvoorstel voorziet in de inhoud en implementatie van het programma. Veel lidstaten willen graag een oplossing voor dit probleem zonder de inhoudelijke besprekingen te vertragen. Verder waren de ministers het eens dat de structuur van de tweede pijler ‘Global Challenges and Industrial Competitiveness’ aanpassingen nodig heeft en deden zij enkele suggesties voor de verbetering van deze pijler.

Innovatie en kunstmatige intelligentie

De Raad stelde verder dat innovatie en digitalisering verder verspreid moeten worden over de Europese regio’s, omdat dit van belang is om economische convergentie te bereiken in de EU. Hiervoor zijn investeringen in moderne digitale infrastructuren en in de ontwikkeling van digitale vaardigheden van EU-burgers vereist. Regionale en lokale overheden moeten hiervoor samenwerken en daarbij rekening houden met de slimme specialisatie strategieën. Daarnaast stelt de Raad dat nauwe samenwerking op gebied van kunstmatige intelligentie en het delen van best practices van groot belang zijn om tot een gecoördineerde aanpak te komen op Europees niveau.

Context

De Raad voor Concurrentievermogen is een raadsformatie die zich focust op de ontwikkeling van het concurrentievermogen en groei van de EU. De Raad doet dit op vier beleidsterreinen: de interne markt, industrie, onderzoek en innovatie en ruimtevaart. Deze Raad komt ten minste viermaal per jaar bijeen. Tijdens de afgelopen bijeenkomst werd het voorstel voor Horizon Europe voor het eerst formeel besproken door de ministers.