Europese onderzoeksministers benadrukken het belang van ‘brain circulation’ in de Europese onderzoeksruimte. De toekomstige mededeling over de onderzoeksruimte moet de Europese arbeidsmarkt voor onderzoekers echt openbreken, zo bleek tijdens een informele vergadering in Kroatië.

Onderzoeksministers benadrukken belang ‘brain circulation’

Europese onderzoeksministers benadrukken het belang van ‘brain circulation’ in de Europese onderzoeksruimte. De toekomstige mededeling over de onderzoeksruimte moet de Europese arbeidsmarkt voor onderzoekers echt openbreken, zo bleek tijdens een informele vergadering in Kroatië. 


Brain circulation, geen brain drain

Voor Europese ministers voor onderzoek staat ‘brain circulation’ hoog op de agenda, zo bleek tijdens een informele Raad Concurrentievermogen in Zagreb onder leiding van het Kroatisch voorzitterschap. De Kroaten hadden de ministers verzocht na te denken over hoe zowel bestaande nationale initiatieven als bestaande EU-instrumenten zoals Marie Skłodowska-Curie Acties en de European Research Council, zouden kunnen bijdragen aan een beter gebalanceerde mobiliteit van hoger opgeleiden in Europa. Door een betere balans kunnen ook de negatieve effecten van kennisweglek of brain drain tegen worden gegaan. De ministers wezen daarbij ook op het belang van het uitbouwen van de Europese Onderzoeksruimte (ERA), die tot een sterker, evenwichtiger én competitiever Europees ecosysteem moet leiden. Brain circulation zal dan ook een belangrijke plaats innemen in de aankomende mededeling van de Europese Commissie over de ERA. Volgens Mariya Gabriel, de voor onderzoek bevoegde Eurocommissaris, blijft hierbij excellentie het streven, maar moet alle talent gelijke kansen kunnen krijgen binnen de ERA. De ministers benadrukten dan weer het belang van bottom-up initiatieven.

 

Context

Kroatië is voorzitter van de Raad van de EU tot en met juni 2020. Brain circulation is één van de Kroatische prioriteiten. De Commissie werkt op dit moment aan nieuw plan voor de Europese Onderzoeksruimte, wat nog vóór de zomer van 2020 verwacht wordt. Ter voorbereiding daarvan publiceerde een comité van lidstaten onlangs een advies over de ERA.

 

Meer informatie: 

Persbericht: COMPET - Research ministers vowed for more balanced brain circulation in the EU
Discussienota: Discussion paper – Informal meeting of research ministers
Neth-ER artikel: Prioriteiten Kroatisch voorzitterschap gepubliceerd
Neth-ER artikel: Toekomst ERA is inclusief, open, met meer impact