De Europese Commissie vult de al bestaande Europese vaccinstrategie aan met een strategie voor de ontwikkeling en beschikbaarheid van Covid-19-therapieën. Deze strategie beoogt de volledige levenscyclus van geneesmiddelen te ondersteunen: van onderzoek, ontwikkeling en productie tot inkoop en toepassing. Een 'therapeutics innovation booster’ moet vanaf juli 2021 de meest veelbelovende therapieën gaan ondersteunen, van preklinisch onderzoek tot markttoelating.


Nieuwe strategie voor ontwikkeling van Covid-19-therapieën

Grote rol voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie

De Europese Commissie komt met een strategie om de ontwikkeling en beschikbaarheid van hoognodige Covid-19-therapieën te ondersteunen, blijkt uit een persbericht. Investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie is volgens de Commissie de eerste stap om veilige en effectieve behandelingen te garanderen. Onderzoek naar behandelingen richt zich op het ontdekken van volledig nieuwe therapieën of op het herbestemmen van bestaande therapieën. Concrete acties hierbij zijn een investering van 90 miljoen euro in bevolkingsonderzoeken en klinische studies om verbanden te leggen tussen risicofactoren en gezondheidsresultaten, ook voor patiënten met langdurige Covid-klachten. Nog eens vijf miljoen euro wordt gebruikt om de ontwikkeling van behandelingen te beoordelen en productieknelpunten vast te stellen. Aan de productie van en toegang tot therapieën wordt 40 miljoen besteed.

Naast vaccineren ook inzetten op behandelen

De strategie vult de Europese vaccinstrategie aan en omvat duidelijke acties en doelstellingen, waaronder het autoriseren van drie nieuwe therapieën voor de behandeling van Covid-19 tegen oktober 2021 en mogelijk nog twee tegen het einde van dat jaar. Vanaf juli 2021 moet een ‘therapeutics innovation booster’ de meest veelbelovende therapieën gaan ondersteunen, van preklinisch onderzoek tot markttoelating. Het zal voortbouwen op huidige initiatieven en investeringen in therapieën, in nauwe samenwerking met het Europese agentschap voor gezondheidscrises (HERA).

Context

Covid-19 heeft veel leed aangericht in Europa, maar heeft ook een nieuwe impuls gegeven aan gezondheidsgerelateerde EU-programma's en –initiatieven. Eerder ging al 150 miljoen euro naar onderzoek tegen coronavirusmutanten, de ‘HERA incubator’. Ook lopen er consultaties over de invulling van de HERA, het Europese agentschap voor gezondheidscrises, en de Europese Health Data Space. De nieuwe strategie voor de ontwikkeling en beschikbaarheid van Covid-19-therapieën is onderdeel van de Europese Gezondheidsunie en moet ziekenhuisopnames beperken, hersteltijd versnellen en de mortaliteit verminderen.