17 december 2021

Nieuwe Europese coalitie voor hervorming beoordelingssystemen van onderzoek & onderzoekers

Fleur Diepstraten

Fleur Diepstraten

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De Commissie stampt een nieuwe Europese coalitie uit de grond voor hervormingen van het huidige beoordelingssysteem. Deze nieuwe coalitie bestaande uit onderzoeksinstellingen, financiers en Europese koepels zullen zich moeten committeren aan een akkoord. Daarnaast zal de coalitie werken aan een implementatieplan waarin nieuwe beoordelingscriteria op basis van kwaliteit en integriteit centraal staan. Organisaties kunnen zich aanmelden tot 10 januari.


Nieuwe Europese coalitie voor hervorming beoordelingssystemen van onderzoek & onderzoekers

Europese coalitie van frontrunners

De Commissie roept organisaties op zich aan te melden voor een nieuwe Europese coalitie die zich komende tijd zal buigen over de hervorming van het beleid voor kwaliteitsbeoordeling. Het realiseren van een nieuwe Europese aanpak voor beoordelingssystemen van onderzoeks- en onderzoekers is een van de prioriteiten uit de nieuwe ERA Policy Agenda (nummer 3). Om dit te realiseren heeft de Commissie allereerst een uitgebreide analyse gedaan naar de juridische en administratieve belemmeringen op nationaal en transnationaal niveau voor een modern onderzoeksbeoordelingssysteem. Deze analyse vormt de basis voor verdere discussies in de nieuwe coalitie. De coalitie, bestaande uit onderzoekfinanciers en -uitvoerders, zullen een implementatieplan opstellen en uitrollen aan de hand van pilotprojecten. Tot 10 januari 2022 kunnen organisaties zich hier aanmelden.

Huidige beoordelingssysteem op de schop 

Het recent verschenen scoping report “Towards a reform of the research assessment system” van de Commissie verklapt al waar de coalitie zich de komende periode op zal richten:

 1.  Het integreren van algemeen aanvaarde principes als DORA, the European Code of Conduct for Research Integrity, Leiden Manifesto in beoordelingssystemen. Speciale taskforces zullen worden ingericht om nieuwe beoordelingscriteria op te stellen die onder andere:
  1. Kwaliteit en impact monitoren;
  2. Ethiek en integriteit integreren;
  3. Teamwerk en multidisciplinariteit waarderen;
  4. Verschillende carrièrepaden waarderen.
 2. Aanpassen van rekruteringenprocessen waarin narrative cv-lezing meer centraal komt te staan.
 3. Beoordelingscriteria en -processen afstemmen op de verscheidenheid aan wetenschappelijke disciplines en de fasen waarin een onderzoeker zich bevindt.
 4. Erkennen van peer-review als onderdeel van het takenpakket van onderzoekers.
 5. Toekennen van middelen (trainingen en infrastructuren).
 6. Stimuleren van wederzijds leren en uitwisselen van praktijkvoorbeelden.

Naast het onderzoeksveld zullen de lidstaten ook een belangrijke rol spelen als het gaat om het implementeren van de veranderingen en het uitwisselen van ideeën binnen het ERA Forum.

Context

Eind november zetten de Europese onderzoeksministers hun handtekening onder het ERA Pact en de nieuwe ERA Policy Agenda. Het onderzoeksveld vraagt al langer om een ware cultuuromslag, waarin in het systeem van erkennen en waarderen aandacht is voor diversiteit aan loopbanen. Het Frans voorzitterschap heeft het ontwikkelen van een Europese aanpak voor kwaliteitsbeoordeling ook opgenomen als een van haar prioriteiten voor het komend half jaar.