Het Nederlandse kennisveld, verenigd in Neth-ER, vraagt om meer ambitie in de toekomstige Europese Onderzoeksruimte. In een position paper roepen wij lidstaten en de EU op om zich nog meer in te spannen om de ERA een realiteit te maken.


Neth-ER vraagt om een ambitieuze ERA

Position paper over de toekomstige ERA

In het kader van de aankomende Mededeling over de nieuwe Europese Onderzoeksruimte, vraagt Neth-ER om een verdere versterking in de Europese integratie op onderzoek en innovatie. In het position paper “Towards an ambitious European Research Area - delivering on the Fifth Freedom”, richten wij ons op drie prioriteiten:

  1. renewed impetus for the ERA: 
    Zowel de lidstaten als de EU moeten zich opnieuw committeren aan de ERA en hun inspanningen vergroten. Om de ERA werkelijkheid te maken, hebben we de volledige steun van alle betrokken partijen nodig, van de lidstaten en de Commissie tot belanghebbenden op het gebied van onderzoek en innovatie. Dit moet gepaard gaan met strengere handhaving. De Commissie zou een grotere rol moeten krijgen bij het toezien op de naleving door de lidstaten.
  2. Strengthen R&D across Europe: 
    Lidstaten moeten verantwoordelijk gehouden worden om hun onderzoekssystemen te versterken en zich aan de 3%-norm voor investeringen in R&D te houden.
  3. An ERA fit for the future: 
    Nieuwe ontwikkelingen - zoals structurele veranderingen in de onderzoekssector, de geopolitieke context en digitalisering - moeten een plaats krijgen in de ERA.

Een verdere toelichting van deze prioriteiten en onze 12 beleidsaanbevelingen leest u in het position paper.

Belang van de ERA - juist nu

Het belang van Europese samenwerking en coördinatie in onderzoek wordt nogmaals bevestigd door de huidige coronacrisis. Door een ambitieuze aanpak voor de ERA, kunnen we toekomstige uitdagingen beter het hoofd bieden, en ervoor zorgen dat onderzoekssamenwerking snel en effectief opgezet kan worden. 

Context

De huidige roadmap voor de ERA verloopt eind dit jaar. De Commissie zal de Mededeling over de nieuwe ERA voor de periode na 2020 vermoedelijk in juli publiceren. Volgens de planning zal de Raad zich hier in het najaar over buigen. Eind vorig jaar publiceerde het beleidsadviescomité ERAC al een opinie over de toekomst van de ERA.