Zeventien Nederlandse instellingen ontvangen dit jaar een Advanced Grant van de European Research Council. Nederland is daarmee het vierde land op de lijst van het aantal beurstoekenningen. Slechts 23% van het totale aantal onderzoekers is vrouw, conform de trend van voorgaande jaren.


Nederlandse instellingen doen het weer goed bij de Advanced Grants van ERC

507 miljoen voor vooraanstaand onderzoek

De European Research Council (ERC) heeft de winnaars bekend gemaakt van de Advanced Grants-competitie voor 2020, zoals blijkt uit haar persbericht. De ERC maakt 507 miljoen euro vrij voor innovatief en vooraanstaand onderzoek in verschillende disciplines. Nederlandse instellingen zijn met 17 beurzen goed vertegenwoordigd: 8 procent van het totale bedrag aan beurzen gaat naar Nederlands onderzoek. De Universiteit Leiden is met vijf succesvolle aanvragen de Nederlandse uitblinker (6 inclusief het LUMC), gevolgd door de Universiteit Utrecht en de TU Eindhoven met beiden twee succesvolle aanvragen. Instellingen uit het Verenigd Koninkrijk (51) en Duitsland (40) zijn de koplopers in de lijst met succesvolle ERC-beursaanvragen. Van de 2678 onderzoeksvoorstellen werden er uiteindelijk 209 gehonoreerd, daarmee komt het aantal succesvolle aanvragen uit op 8 procent.

Vrouwelijke wetenschappers ondervertegenwoordigd

Dit jaar is 22 procent van de totale beursaanvragers vrouw, één procentpunt minder dan het percentage vrouwelijke wetenschappers met succesvolle beursaanvragen. In de ERC Advanced Grants edities van 2019 en 2020 lag het percentage beurzen dat naar vrouwelijke wetenschappers ging op 20 procent. In het geheel laat Horizon 2020 een stijgende lijn zien: in 2014 lag het percentage vrouwelijke wetenschappers met een Advanced Grant nog op 10 procent. Bij de Nederlandse instellingen ligt het percentage vrouwelijke wetenschappers met een succesvolle beursaanvraag nu op 18 procent, onder het Europees gemiddelde.

Context

De ERC is een belangrijk financieringsorgaan voor onderzoek en innovatie, onderdeel van het Kaderprogramma. Deze financieringsronde is de laatste geweest onder Horizon 2020. Elk jaar reikt de ERC de Advanced Grants aan vooraanstaande Europese onderzoekers voor risicovolle, maar veelbelovende onderzoeksprojecten. De meeste projecten gaan dit jaar naar de exacte wetenschappen en techniek, gevolgd door de biowetenschap en de sociale en geesteswetenschap. Opvallend is dat het Verenigd Koninkrijk ditmaal bijna een kwart van het totale bedrag aan beurzen ontvangt. Na het verlaten van de EU wordt verwacht dat het Verenigd Koninkrijk als geassocieerd land zal deelnemen aan Horizon Europe. Dit betekent dat ze, voor wat betreft de ERC en de meeste andere onderdelen, dezelfde rechten en plichten hebben als lidstaten. De financiering verloopt wel net anders; het VK zal deelnamekosten betalen per onderdeel in plaats van voor het gehele programma.