Het ERA Scoreboard 2023 toetst de voortgang van de totstandkoming van de Europese Onderzoeksruimte op basis van achttien verschillende indicatoren. De Nederlandse scores zijn over het algemeen positief, maar er is nog ruimte voor verbetering, vooral .


Nederland scoort hoog op het ERA Scoreboard

Veel Nederlandse onderzoekers, maar te weinig van hen zijn vrouw

In het eerste ERA Scoreboard-rapport scoort Nederland positief op verschillende gebieden binnen de Europese Onderzoeksruimte. Nederlandse wetenschappelijke publicaties zijn het vaakst in open access beschikbaar. Tevens heeft Nederland, na Zweden en België, het grootste aantal voltijd onderzoekers in Europa. Ondanks de Europese doelstelling dat iedere lidstaat minstens 3% van haar bbp besteedt aan onderzoek en ontwikkeling (O&O), liggen de Nederlandse investeringen onder het Europees gemiddelde. Daarnaast ligt helaas het aantal vrouwelijke toponderzoekers ook onder het gemiddelde. 

Gestaag vooruit maar er mist nog synergie

Op de gebieden zoals O&O-investeringen, gendergelijkheid, internationale betrokkenheid, synergiën met sector- en industriebeleid, en coördinatie van O&I investeringen is EU-breed de meeste vooruitgang gemeten. Ook boeken lidstaten vooruitgang op het gebied van kennisvalorisatie, actieve betrokkenheid van burgers, en carrières en mobiliteit van onderzoekers. Uit het rapport blijkt dat er nog synergie mist met de Skills Agenda, omdat onderzoekers aangeven weinig tot geen transferable skills geleerd te hebben tijdens hun loopbaan. Daarnaast stagneerde het Europese aandeel wetenschappelijke publicaties in de top-10% meest geciteerde publicaties wereldwijd. Het monitoringsrapport maakt het mogelijk om de relevante data per land en indicator te visualiseren.

 

Context

Het ERA Scoreboard 2023 maakt deel uit van het ERA Monitoring Mechanism en geeft een overzicht van achttien indicatoren. Via deze rapporten monitort de Commissie  tot en met 2030 jaarlijks de vooruitgang naar de totstandkoming van de Europese Onderzoeksruimte. De zestien indicatoren voor gezamenlijke actie komen uit het Pact for R&I in Europe, en zijn met inbreng van onderzoeksinstellingen en nationale beleidsmakers tot stand gekomen.