Nederlandse instellingen vallen net buiten de top drie met 44 van de 397 ERC Starting Grants voor de editie van 2021. De succesratio voor de totale aanmeldingen is 10%, waar dat vorig jaar nog 13,3% was. 11% van de vergeven beurzen gaat naar Nederland, ten opzichte van 10% vorig jaar. Verder is 43% van de beurzen voor vrouwelijke onderzoekers, een record.


Nederland net buiten top drie meeste ERC Starting Grants

11% beurzen voor Nederland

Voor het eerst sinds 2017 valt Nederland met 44 van de 397 toegekende ERC Starting Grants net buiten de top drie van best presterende landen. Dit jaar krijgen Duitsland (72), Frankrijk (53) en het Verenigd Koninkrijk (46) meer Starting Grants.  De ratio van succesvolle aanmeldingen uit het totale aantal inzendingen is 10%, tegenover 13,3% in 2020. Van de Nederlandse instellingen hebben de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit Leiden en NWO het hoogste gescoord, met ieder vijf Starting Grants. Ondanks dat Nederland buiten de top drie valt is er wel sprake van een relatieve Nederlandse stijging in het aantal vergeven beurzen. Waar Nederlandse instellingen vorig jaar ongeveer 10% van de beurzen kregen, is dat dit jaar 11%. Tenslotte springt het totale aantal beurzen voor een vrouwelijke onderzoeker van 37% vorig jaar naar 43% dit jaar, het hoogste percentage ooit. Ook dit jaar presteerde Nederland vooral goed in de sociale- en geesteswetenschappen. 17% van de beurzen binnen dit domein gaan naar onderzoekers van Nederlandse instellingen.

Deelname buiten EU?

Instellingen uit landen met een onvoltooide Horizon Europe-associatie tijdens het ondertekenen van de beursovereenkomst komen niet in aanmerking voor de beurzen. Deze regel zorgt ervoor dat als associatie met het VK niet snel rondkomt Britse onderzoekers geen beurs kunnen ontvangen. Onderzoekers aan Zwitserse instellingen komen wel in aanmerking als zij hun goedgekeurde voorstellen, die door het uitblijven van Zwitserse associatie geen doorgang kunnen vinden, zullen uitvoeren vanuit een lidstaat of geassocieerd land.

Context

In het eerste jaar onder Horizon Europe is er een bedrag van 619 miljoen euro uitgetrokken voor ERC Starting Grants. Dit is minder dan de 677 miljoen euro in het laatste jaar onder Horizon 2020. Dit komt onder andere doordat het budget van het Kaderprogramma elk jaar stijgt. De Starting Grants, één van de 5 beurzen van de ERC, bieden jonge onderzoekers financiële ondersteuning van gemiddeld 1,5 miljoen euro waarmee ze eigen onderzoeksteams kunnen samenstellen om baanbrekend onderzoek te verrichten.