Nederland is een van de leidende landen op het gebied van innovatie in Europa. Dit komt naar voren in het Europese innovatie scoreboard van de Europese Commissie. Daarnaast blijft Europa als geheel goed presteren wat betreft innovatie en hebben Europese lidstaten sinds 2012 een groei doorgemaakt.

Nederland al vijf jaar op een rij een innovatieleider in Europa

Nederland leidt in innovatie

Al vier jaar lang mag Nederland zichzelf een innovatieleider in Europa noemen, zo ook dit jaar. Dit blijkt uit het Europese innovatie scoreboard, dat op 23 juni door de Commissie werd gepresenteerd. Nederland presteert goed en staat daarmee op de vierde plek, alleen Denemarken, Finland en Zweden scoren beter. De prestatie is in lijn met voorgaande jaren, toen Nederland dezelfde plek wist te bemachtigen. Nederland scoort goed vanwege haar innovatievriendelijke klimaat, aantrekkelijke onderzoekssystemen en innovatieve publiek-private partnerschappen. 

Algehele verbetering in innovatieprestaties

Het Europese innovatie scoreboard laat zien dat de Europese prestaties op het gebied van onderzoek en innovatie blijven verbeteren. Europa presteert als geheel goed, want ten opzichte van 2012 zijn de prestaties met 8.9% gestegen, waarmee zij de Verenigde Staten voorbij is gegaan. Wel is er een groter verschil ontstaan tussen Europa en de innovatieleiders van de wereld, namelijk Zuid-Korea, Australië en Japan. Hoewel er een vooruitgang is geboekt in Europa sinds 2012, zijn er nog grote verschillen op te merken tussen de Europese lidstaten. In 24 landen vond er een stijging plaats ten opzichte van 2012, maar in Roemenië, Slovenië en Duitsland was er sprake van een daling.

Context

Aan de hand van het innovatie scoreboard worden de prestaties van Europa beoordeeld op het gebied van onderzoek en innovatie, ten opzichte van de rest van de wereld. Het beoordelen van de prestaties is aan de hand van 27 indicatoren uitgevoerd. Voor het scoreboard van dit jaar is data uit 2019 gebruikt. Dit jaar is vanwege de Brexit het Verenigd Koninkrijk niet meegeteld. Aan de hand van deze resultaten kan Europa bekijken welke beleidsonderdelen voor onderzoek en innovatie nog te verbeteren zijn.