De Europese Commissie ondersteunt in 2020 2.500 onderzoekers via de Marie Skłodowska-Curie Acties Individual Fellowships en COFUND acties. In totaal wordt 387 miljoen euro uitgereikt; een toename van 32 miljoen ten opzichte van een jaar eerder.


MSCA: 378 miljoen voor 2.500 onderzoekers

Toename in bedrag uitgereikte beurzen

De Europese Commissie reikt dit jaar beurzen ter waarde van 387 miljoen uit aan 2.500 onderzoekers. Dit is een toename van 32 miljoen in beurzen in vergelijking met 2019. In 2020 zullen 1.500 onderzoekers gefinancierd worden door middel van Marie Skłodowska-Curie Acties (MSCA) individual fellowships. Deze financiering biedt ervaren onderzoekers de kans om een periode (doorgaans twee jaar) in een ander land te werken en is erop gericht oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast zal de MSCA COFUND action 27 doctorale- en postdoctorale trainingen ondersteunen. Dit jaar wordt 44% van de beurzen uitgereikt aan vrouwen; dit is eveneens een stijging ten opzichte van vorige jaren.

Context

De Marie Skłodowska-Curie Acties steunen onderzoekers door middel van beurzen. Deze beurzen maken onderdeel uit van Horizon 2020. Naast de Individual Fellowships en COFUND acties kent MSCA ook nog de Research Networks of ITN's (International Training Networks) en RISE (Research and Innovation Staff Exchanges) acties. Daarnaast valt ook de jaarlijkse European Researchers' Night onder het initiatief.