De vijf mission boards hebben een voorstel gedaan voor de missies in Horizon Europe. In de gepubliceerde voorstellen staan concrete doelen die in 2030 gerealiseerd moeten worden. Zo wil de missie over bodems ervoor zorgen dat in 2030 minstens 75% van de Europese bodem schoon is. De publicatie van de voorstellen is meteen ook het startschot van een uitgebreide consultatie deze zomer.


Mission boards publiceren voorstellen missies

Missies voorgesteld

De onafhankelijke experts verenigd in de mission boards hebben de voorstellen gepresenteerd voor mogelijke missies in het Horizon Europe programma. Dit valt te lezen in een persbericht van de Europese Commissie. In de adviezen zijn gewaagde doelen geformuleerd die in 2030 verwezenlijkt moeten worden voor een aantal grote maatschappelijke thema’s, te weten: kanker, klimaatverandering, gezonde oceanen, bodemgezondheid & voedsel en klimaatneutrale steden. Nu de voorstellen bekend zijn gemaakt, volgt een consultatie met mensen uit heel Europa over de inhoud van de voorstellen om zo de relevantie te waarborgen. Daartoe zullen in de zomer een aantal online evenementen worden georganiseerd om burgers te betrekken.

Bodemmissie: 75% van Europese bodem gezond

In 2030 zal 75% van de Europese bodem gezond zijn. Zo gezond zelfs dat de bodems essentiële diensten voor het omliggende ecosysteem kunnen bieden. Dit stelt de mission board van de bodemmissie in hun voorstel ‘Caring for soil is caring for life’. De missie kent vier bouwstenen: een nieuw Europees bodemonderzoeksprogramma; investeringen in een netwerk van laboratoria op boerderijen en in bossen; een monitorprogramma voor bodems in elke lidstaat en bevordering van burgerbetrokkenheid bij het onderwerp. De mission board wil dat er in iedere Europese (NUTS)-regio 5 tot 10 innovatielabs worden opgericht voor bodemonderzoek.

Kankermissie: 3 miljoen levens redden

De mission board voor de missie kanker heeft een ambitieus doel geformuleerd voor 2030; zij wil meer dan 3 miljoen levens redden. In het conceptvoorstel ‘Conquering Cancer: Mission possible’ presenteert zij dertien aanbevelingen voor concrete acties, die gestructureerd zijn rondom drie interventies, namelijk preventie, diagnostisering & behandeling en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten, overlevenden en hun families en verzorgers. De mission board beveelt onder andere aan een Europees platform voor kankeronderzoek op te zetten en stelt een Europees onderzoeksprogramma voor het identificeren van genetische risicofactoren voor.

Klimaatmissie: betere inschatting klimaatrisico’s

Het doel van de klimaatmissie is het versnellen van de transitie naar een klimaatbestendig Europa, aldus de mission board in het rapport ‘Accelerating the transition to a climate prepared and resilient Europe’. Zij willen dat doen door de weg te bereiden voor diepgaande structurele innovaties en door (NUTS)_regio’s en lokale administratieve eenheden het gereedschap te geven om hun transitie te starten. Concreet houdt dat in dat tweehonderd regio’s toegang krijgen tot klimaatrisicoprofielen en alarmsystemen. Ook wil de board dat lokale overheden in 2030 uitgebreide klimaatmanagementplannen hebben ontwikkeld. Daarnaast wil zij actiegerichte oplossingen opschalen naar andere Europese regio’s door middel van honderd demonstratieprojecten.  

Stedenmissie: 100 klimaatneutrale steden

De mission board voor klimaatneutrale en slimme steden is vrij duidelijk in haar intenties: in 2030 worden 100 Europese steden ondersteund en gepromoot in hun structurele transitie naar klimaatneutraliteit. Dit staat in het rapport ‘100 climate-neutral cities by 2030 - by and for the citizens’. Een groot onderdeel van de missie is het trainen van burgers, zodat zij zelf de drijvende kracht achter verandering kunnen worden door middel van bottom up-initiatieven en lokale innovatie. Ook zullen er nieuwe vormen van bestuur moeten komen. Hoe dit in de praktijk gaat werken, wordt nog in het midden gelaten.

Oceaanmissie: volledig herstel van de Europese zeeën

In 2030 zijn de Europese zeeën en zoetwaterecosystemen volledig hersteld, aldus de mission board voor gezonde oceanen in hun conceptvoorstel ‘Regenerating our ocean and waters by 2030’. Volgens het mission board is er actie in vijf verschillende gebieden nodig, namelijk in het bestrijden van waterverontreiniging, herstel van habitatten, koolstofvermindering in open water, nieuwe vormen van bestuur en het onderwijzen van de Europese burger over zeeën en oceanen. Mogelijk kan men voor de bestuursvormen terecht bij Hein Pieper, Nederlands lid van de board en dijkgraaf bij het Waterschap Rijn en IJssel. Bij elk gebied zijn duidelijke doelen opgesteld, zoals het afvalvrij maken van de Middellandse Zee in 2025 en het regenereren van 20% van de biodiversiteit in maritieme gebieden. Hoe deze doelen daadwerkelijk behaald moeten worden is nog niet geconcretiseerd. 

Context

De missies vormen een nieuw onderdeel van Horizon Europe. Het doel van de missie-gedreven aanpak is het vergroten van de impact van onderzoek op de samenleving. De voorstellen die vandaag gepresenteerd zijn betreffen een concept die op basis van de consultaties in de komende maanden nog kan wijzigen. Tijdens de Europese R&I Days die van 22 tot en met 24 september plaatsvinden zullen de mission boards hun definitieve advies aan de Commissie uitbrengen, waarop de Commissie eind 2020 de geselecteerde missies bekendmaakt. Als alles goed verloopt, kunnen de missies in 2021 gelanceerd worden als nieuw onderdeel van Horizon Europe.