Eenentwintig Europese onderzoeksinfrastructuren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de missies in Horizon Europe. De zogenaamde ERIC’s kunnen bijvoorbeeld hun instrumenten en data beschikbaar stellen of onderzoekers met elkaar in contact brengen. Dat bepleit het Forum European Research Infrastructure Consortium. Vooral de missie gericht op klimaatverandering kan op steun rekenen.


Missies gebaat bij steun onderzoeksinfrastructuren

Welke onderzoeksinfrastructuren voor welke missies

Eenentwintig Europese onderzoeksinfrastructuren en vier “pre-infrastructuren” zullen bijdragen aan de missies in Horizon Europe. Dat stelt de koepel van de zogenaamde European Research Infrastructure Consortia (ERIC), ERIC Forum, in het position paperThe ERIC community and Horizon Europe Mission Areas’. Voor elk van de vijf missiegebieden in Horizon Europe heeft ERIC Forum in kaart gebracht welke onderzoeksinfrastructuren kunnen bijdragen. Daarbij denken maar liefst zeventien consortia een bijdrage te kunnen leveren aan de missie adaptation to climate change, including societal transformation. Voor de andere gebieden varieert dit van twaalf tot veertien. Vier ERIC’s zijn zelfs van plan aan alle missies mee te werken. Als mogelijke diensten noemt het forum onder meer het beschikbaar stellen van hoogtechnologische apparatuur en datasets, maar ook het mobiliseren van aangesloten onderzoekers.

Context

De missies vormen een nieuw onderdeel van Horizon Europe. Het doel van de missie-gedreven aanpak is het vergroten van de impact van onderzoek op de samenleving. Er zijn vijf mission boards die missies moeten formuleren op het gebied van kanker, klimaatverandering, gezonde oceanen, bodemgezondheid & voedsel en klimaatneutrale steden. Het ERIC Forum is een Horizon 2020 project dat de samenwerking tussen 21 Europese onderzoeksinfrastructuren bevordert. ERIC Forum staat los van het European Strategy Forum on Research Infrastructures, dat het Europees beleid voor onderzoeksinfrastructuren coördineert.