De Commissie roept regio’s op hun krachten te bundelen via Regional Innovation Valleys. Is uw regio actief in het innovatiedomein? Meld uw regio dan nu aan! De Commissie wil honderd regio’s selecteren om de Europese innovatie-ecosystemen te versterken en te bevorderen. Aanmelden kan tot 18 september 2023.


Meld uw regio nu aan als Regional Innovation Valley

Gemeenschap van regio’s   

De Commissie roept regio’s op hun krachten te bundelen via Regional Innovation Valleys. Meld uw regio nu aan als actoren binnen de regio actief zijn in een innovatie-ecosysteem. Het doel is om honderd regio’s te selecteren om investeringen en beleid op het gebied van onderzoek en innovatie beter te coördineren en de samenwerking te verbeteren bij interregionale innovatieprojecten. Hiermee wil de Commissie de Europese innovatie-ecosystemen versterken en actoren op het gebied van innovatie in heel Europa beter met elkaar verbinden. Doel is om een gemeenschap van regio’s te creëren die inspelen op lokale uitdagingen en tegelijkertijd bijdragen aan de strategische EU-prioriteiten.

Context

De ambitie voor het opzetten van Regional Innovation Valleys komt voort uit de nieuwe Europese Innovatieagenda. Eén van de pijlers van deze agenda gaat over innovatie-ecosystemen. Het initiatief bouwt voort op meer dan 180 nationale en regionale slimme specialisatie strategieën en op de Partnerships for Regional Innovation. Op 17 mei 2023 lanceert de Commissie ook twee oproepen voor het indienen van voorstellen in het kader van het innovatie-ecosystemen instrument binnen Horizon Europe en het Interregional Innovative Investments instrument binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 

Mede geschreven door Lotte Kloosterhof.