De Europese Commissie stelt voor om een Regulatory Scrutiny Board in te stellen om de kwaliteit van impactbeoordelingen voor nieuwe wetgeving te garanderen. Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, wil op deze manier zorgen voor betere Europese regelgeving. Daarnaast stelt Timmermans voor om belanghebbenden suggesties aan te laten leveren voor de herziening van reeds geldende wetgeving. Timmermans over het voorstel: “There will be much more involvement of stakeholders in the legislative procedure than before”.

Meer invloed op betere EU-wetgeving

De Europese Commissie stelt voor om een Regulatory Scrutiny Board in te stellen om de kwaliteit van impactbeoordelingen voor nieuwe wetgeving te garanderen. Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, wil op deze manier zorgen voor betere Europese regelgeving. Daarnaast stelt Timmermans voor om belanghebbenden suggesties aan te laten leveren voor de herziening van reeds geldende wetgeving. Timmermans over het voorstel: There will be much more involvement of stakeholders in the legislative procedure than before”.

De Europese Commissie (EC) heeft een mededeling gepresenteerd met een voorstel om te komen tot een nieuw Interinstitutioneel Akkoord (IIA) tussen de EC, de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement (EP). In het IIA-voorstel van de EC staat onder andere de oprichting van een Regulatory Scrutiny Board (RSB), dat de impactbeoordelingen van nieuwe wetgevende voorstellen van de EC zal gaan beoordelen. De RSB gaat bestaan uit drie EC-functionarissen, drie externe leden en een onafhankelijke voorzitter. Deze voorzitter krijgt de status van directeur-generaal. De EC stelt verder voor om in het IIA af te spreken dat de Raad en het EP voortaan ook impactbeoordelingen uitvoeren als zij significante aanpassingen hebben op het originele wetgevende voorstel van de EC.

Herziening huidige regelgeving
Om de reeds aanwezige regeldruk te verminderen, zal de EC het in 2012 geïnitieerde Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT-programma) versterken. Dit programma had reeds als doel om Europese regeldruk te verminderen, maar zal voortaan ook meer input vragen van belanghebbenden. Zowel lidstaten, regio’s, het bedrijfsleven, sociale partners en het maatschappelijk middenveld worden gevraagd suggesties aan te leveren voor mogelijke beperking van de Europese regeldruk. Dit wordt mogelijk via het online instrument “Lighten the Load – Have Your Say”.

Naast de introductie van de RSB en een versterking van het REFIT-programma bevat Timmermans’ Better Regulation Agenda ook nog andere onderdelen. Daarover is meer te vinden onder het kopje ‘meer informatie’.

Tijdlijn
Tijdens de persconferentie gaf Timmermans aan tot een akkoord met het EP en de Raad te willen komen voor het einde van 2015.

Meer informatie
Persbericht: Better Regulation Agenda: Enhancing transparency and scrutiny for better EU law-making
Publicatie: Better Regulation Agenda: Questions & Answers
Publicatie: EC Communication Proposal for an Interinstitutional Agreement on Better Regulation