Er moeten cultuurveranderingen plaatsvinden op universiteiten om de Europese Open Science aanpak te kunnen omarmen. Dat stelt de League of European Research Universities (LERU) in een advice paper over de kansen en uitdagingen omtrent Open Science voor universiteiten.


LERU: Cultuurveranderingen universiteiten nodig voor Open Science

Cultuurveranderingen nodig

Universiteiten moeten cultuurveranderingen ondergaan om de maatregelen rond Open Science te kunnen omarmen. Dat stelt de League of European Research Universities (LERU) in haar advice paperOpen Science and its role in universities’. De cultuurverandering houdt in dat er belanghebbenden in de onderzoek, onderwijs en kennisuitwisseling gemeenschap op een andere manier de uitkomsten van hun activiteit creëren, opslaan en delen. Om dit te bereiken kunnen universiteiten een advocacy programma ontwikkelen, waarbij de voordelen van Open Science worden geïdentificeerd, maar ook realistisch wordt gekeken naar de uitdagingen die Open Science brengt. Ook kan er een communicatiestrategie ontworpen worden om de gehele universiteit vertrouwd te maken met de Open Science-principes. Verder stelt LERU voor dat universiteiten een senior manager aanstellen om de implementatie van Open Science te begeleiden. Met deze opties kunnen universiteiten de nieuwe kansen die Open Science brengt echt benutten.

Uitdagingen voor universiteiten

Open Science brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee, zoals de kosten voor de nieuwe maatregelen. De kosten rond de ontwikkeling van infrastructuren en interfacing met de European Open Science Cloud zijn vooral een grote uitdaging. Daarnaast is de conservatieve houding van universiteiten een probleem. Wel is duidelijk dat traditionele vormen van evaluatie niet altijd goed samen gaan met de nieuwe Open Science-aanpak. Mogelijkheden om dit op te lossen zijn er, maar deze worden nog niet overal geaccepteerd.

Context

Open Science is een nieuwe vorm van wetenschap, gebaseerd op samenwerking en het digitaal verspreiden van kennis. LERU is een netwerk van 23 onderzoeks-intensieve Europese universiteiten. Vanuit Nederland zijn de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden zijn bij LERU aangesloten. In het paper worden voor elk van de acht pijlers van Open Science specifieke aanbevelingen gedaan. Het gehele paper kan volgens LERU als een roadmap worden gebruikt.