Er zal meer geïnvesteerd moeten worden in onderzoek en innovatie om een sterker Europa op het wereldtoneel te faciliteren. Dit stelt de Kroatische president Andrej Plenković in een speech waarin hij de prioriteiten van het Kroatisch voorzitterschap uiteenzet. Ook de ontwikkeling van moderne vaardigheden en kennismobiliteit acht hij belangrijk tijdens het voorzitterschap. De vier thema's van de Kroaten zijn 'A Europe that develops, connects and protects and is influential on the global scene'.

Kroatisch voorzitterschap: O&I essentieel voor concurrentiepositie Europa

Er zal meer geïnvesteerd moeten worden in onderzoek en innovatie om een sterker Europa op het wereldtoneel te faciliteren. Dit stelt de Kroatische president Andrej Plenković in een speech waarin hij de prioriteiten van het Kroatisch voorzitterschap uiteenzet. Ook de ontwikkeling van moderne vaardigheden en kennismobiliteit acht hij belangrijk tijdens het voorzitterschap. De vier thema's van de Kroaten zijn 'A Europe that develops, connects and protects and is influential on the global scene'.

O&I cruciaal voor Kroatisch voorzitterschap

Investeren in onderzoek en innovatie zijn essentieel voor het bouwen aan een sterker Europa, zo maakte premier Andrej Plenković bekend in een speech waarin de prioriteiten van het Kroatisch voorzitterschap werden uiteengezet. Economische ontwikkeling, verbondenheid, veiligheid en wereldwijde impact zijn de aangekondigde prioriteiten. De Kroaten vinden dat de concurrentiepositie van de Europese economie moet worden versterkt en pleiten derhalve voor verhoogde investeringen in onderzoek en innovatie. Meer aandacht voor leven lang leren en de ontwikkeling van vaardigheden voor de banen van de toekomst moeten daar ook aan bijdragen.

Vergroten mobiliteit 

Kroatië roept op tot meer mobiliteit van studenten en onderzoekers, om de interne verbondenheid van Europa te versterken. Wel waarschuwt premier Plenković dat mobiliteit niet slechts één kant op kan werken; een goede circulatie moet juist leiden tot een verkleining van de onderlinge verschillen tussen lidstaten. Verder benadrukt Kroatië dat er samenwerking tussen de lidstaten moet worden gezocht om meerdere globale uitdagingen gezamenlijk aan te pakken, waaronder klimaatverandering, terrorisme, migratie en handelsoorlogen.

Context

Kroatië zal het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich nemen gedurende het eerste half jaar van 2020. Het is de eerste keer dat Kroatië de Raad leidt sinds haar toetreding in 2013. De aangekondigde prioriteiten zijn opgezet in samenwerking met de Roemeense en Finse voorzitterschappen. Het Kroatisch voorzitterschap heeft ook rekening gehouden met de politieke ambities die aankomend Commissievoorzitter Von der Leyen heeft aangegeven. De start van het Kroatisch voorzitterschap valt grotendeels samen met de start van de nieuwe Commissie.