Meer bedrijven hebben deelgenomen aan KP7 dan voor KP6 het geval was. Daarnaast is KP7 effectief geweest in het creëren van meer innovatie in bedrijven, in de vorm van innovatieve producten en patenten, en meer werkgelegenheid. Dat staat in het rapport van de Europese Commissie 'An analysis of the role and impact of industry participation in the Framework Programmes'.

KP7 effectiever dan KP6 in participatie bedrijven

Meer bedrijven hebben deelgenomen aan KP7 dan voor KP6 het geval was. Daarnaast is KP7 effectief geweest in het creëren van meer innovatie in bedrijven, in de vorm van innovatieve producten en patenten, en meer werkgelegenheid. Dat staat in het rapport van de Europese Commissie 'An analysis of the role and impact of industry participation in the Framework Programmes'.

Meer participatie

KP7 heeft meer participatie van bedrijven te weeg gebracht en een grotere impact gehad op innovatie en werkgelegenheid dan het voorgaande kaderprogramma. Deze impact geldt voor zowel kleine als grote bedrijven, volgens het rapport. Participatie van grote bedrijven ging van 17% in KP6 naar 25% in KP7. De deelname van bedrijven uit het MKB ging naar 13% (verbetering van 7%). Het rappport schrijft deze toenames toe aan zowel de groei in bestaande instrumenten, zoals Marie Skłodowska-Curie, als aan de introductie van nieuwe instrumenten.

Waarom bedrijven participeren in het kaderprogramma is verschillend, maar kennisverwerving lijkt een grotere factor te zijn dan marktvergroting. De grotere impact op het gebied van innovatie wordt deels toegewezen aan het feit dat er meer geld beschikbaar was voor onderzoek en ontwikkeling. Het kaderprogramma heeft bedrijven in staat gesteld om daardoor zelf meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling, aldus het rapport. 

Aanbevelingen

Ondanks de positieve conclusies moeten er nog grote stappen gemaakt worden om de Europese innovatie uitdagingen te overwinnen. Om dit te bewerkstelligen heeft de Europese Commissie enkele aandachtspunten geformuleerd:

  • Verbeter de betrokkenheid van de industrie bij de vormgeving van kaderprogramma’s, zowel voor wat betreft de instrumenten als voor de onderzoeksprioriteiten.
  • Zorg voor een verschillende benadering van kleine en grote bedrijven, aangezien de wensen van de bedrijven anders is.
  • Verander het feedbackmechanisme over de evaluatie van voorstellen, zodat het proces meer transparant wordt en ruimte biedt om te leren.
  • Zorg dat meer flexibiliteit in projecten is toegestaan, om veranderingen op het gebied van doelstellingen en partners gedurende de projectuitvoer toe te staan.

Achtergrond

Dit rapport is opgesteld met twee doelen voor ogen. Ten eerste om de participatie van zowel kleine als grote bedrijven in KP7 te analyseren en te begrijpen en drempels en barrières vast te stellen en te vergelijken met vergelijkbare data uit KP6. Ten tweede om de impact van KP7 te meten op het gebied van werkgelegenheid en innovatie.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: An analysis of the role and impact of industry participation in the framework programmes.
Artikel Neth-ER: Kaderprogramma’s hadden meer kunnen doen aan innovatiekloof.