De bezuiniging van 2,1 miljard euro op Horizon Europe vindt niet dit jaar plaats, blijkt uit de het voorstel voor amendering van het EU-budget van 2024. In februari stemden de Raad en het Parlement in met een bezuiniging van 2,1 miljard euro op het EU onderzoeks- en innovatieprogramma.


Korting Horizon budget niet in 2024, wel meer geld naar defensieonderzoek

Geld naar defensieonderzoek en Oekraïne

De herziening van de EU begroting voor 2024 meldt geen bezuiniging op Horizon Europe. Wel stelt de Commissie voor om 125 miljoen euro extra aan defensieonderzoek binnen het Europees Defensiefonds (EDF) te committeren. Dat blijkt uit het voorstel voor amendementen op de EU begroting voor 2024. Dit betekent dat de eerste kortingen op het kaderprogramma hoogstwaarschijnlijk vanaf 2025 plaatsvinden. Voor nu is het nog onduidelijk in welke onderdelen van Horizon gekort worden.

Context

De aangekondigde bezuinigingen op onder meer Horizon worden doorgevoerd om het geld te verplaatsen naar andere EU programma’s, zoals het EDF dat 1,5 miljard euro extra budget krijgt. Dit heeft alles te maken met de toenemende geopolitieke spanningen in de wereld. Hierdoor komt defensie komt steeds hoger op de Europese agenda te staan en in februari besloten de Europese regeringsleiders al om een groter deel van de begroting uit te geven aan defensie door de oorlog in Oekraïne. De Commissie kwam eind januari al met een economisch veiligheidspakket, en publiceerde recent haar allereerste Europese industriële defensiestrategie.

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.