De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uit

Indicatoren voor verantwoordelijk onderzoek en innovatie

Open access kun je goed inzetten om het effect van Responsible Research & Innovation te meten. Een expertgroep van de Europese Commissie presenteert dit in een rapport met daarin acht mogelijke meetinstrumenten voor verantwoordelijk onderzoek en innovatie.

De expertgroep noemt acht indicatoren voor Responsible Research & Innovation (RRI). Zes indicatoren zijn al eerder door de Europese Commissie vastgesteld, namelijk bestuur, publieke betrokkenheid, gendergelijkheid, wetenschappelijk onderwijs, open access en ethiek. De expertgroep voegt hier met haar rapport duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid & inclusiviteit aan toe.

Door middel van wetenschappelijk onderwijs als indicator wil de expertgroep dat het onderwijs verbetert, zodat toekomstige onderzoekers bewust van RRI worden. De door de Commissie vastgestelde indicator open access wil de groep uitbreiden met open science.

Meer informatie
Publicatie: Indicators for promoting and monitoring Responsible Research and Innovation
Artikel Neth-ER: ‘Rome’ zet in op Responsible Research and Innovation