De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uit

In 16 stappen naar een digitale interne markt

Om tot een volwaardige Europese digitale interne markt te komen, heeft de Europese Commissie de Digital Single Market Strategy gepresenteerd. Onder de 16 nieuwe initiatieven vallen plannen voor een European Cloud en een publiekprivaat partnerschap voor cybersecurity. Daarnaast is continue aandacht nodig voor digitale vaardigheden en is het van belang afspraken rond nationale auteursrechten beter op elkaar af te stemmen.

Andrus Ansip, vicevoorzitter van de Europese Commissie (EC) voor de Digital Single Market, presenteerde in maart dit jaar al de drie pijlers waarop de Digital Single Market Strategy (DSMS) gestoeld zou worden. In de uiteindelijke mededeling onthult de EC concrete plannen om tot een digitale interne markt van de Europese Unie (EU) te komen.

Nieuwe initiatieven
In de mededeling kondigt de EC 16 nieuwe initiatieven aan. Zo komt de EC met een European Cloud initiative, onder andere bestemd voor de oprichting van een cloud voor onderzoek en open science. Ook zal de EC een publiekprivaat partnerschap voor cybersecurity lanceren. Verder zullen digitale vaardigheden aandacht krijgen in alle nieuwe initiatieven van de EC op het gebied van vaardigheden en onderwijs. De manier waarop onderzoek wordt uitgevoerd en kennis wordt verspreid veranderd door Big Data. Daarom kan men in 2016 van de EC een nieuw initiatief verwachten dat de barrières voor de vrije doorstroom en opslag van data identificeert en aanpakt. 

Meer afstemming nodig
Daarnaast bevat de DSMS plannen om de verschillen tussen nationale auteursrechten beter op elkaar af te stemmen. Daarmee moet er meer duidelijkheid komen voor onderzoekers in het (internationaal) gebruik van Text and Data Mining en andere data voor onderzoek- en onderwijsdoeleinden. Ook komt de EC met een plan voor een verdere standaardisatie op bijvoorbeeld het gebied van m-health.

Tijdlijn
In de mededeling staat ook een tijdpad voor de nieuwe initiatieven. Zo zal het publiekprivaat partnerschap voor cybersecurity begin 2016 worden gepresenteerd. Alle initiatieven worden in 2015 of 2016 verwacht. 

Meer informatie
Persbericht: A Digital Single Market for Europe: Commission sets out 16 initiatives to make it happen
Publicatie: A Digital Single Market Strategy for Europe
Artikel Neth-ER: EC presenteert prioriteiten Digital Single Market