Masterstudenten kunnen zich weer aanmelden als ‘Young Observer’ in Horizon Europe. Als Young Observer kunnen studenten meekijken hoe voorstellen onder het kaderprogramma beoordeeld worden. Aanmelden kan nog tot en met 14 december. Aan de eerste ronde deden drie studenten van de Universiteit Maastricht en het Maastricht UMC mee.


Horizon Europe zoekt masterstudenten om mee te kijken bij evaluaties

De rol van ‘Young Observer’

De Commissie nodigt masterstudenten in heel Europa uit om zich aan te melden als Horizon Europe Young Observer’. Als observer kunnen de studenten eerste hand ervaring opdoen in het evaluatieproces van het programma. Zo zullen ze rechtstreeks meemaken hoe de voorstellen worden beoordeeld en hoe het Horizon budget wordt verdeeld. Deze ervaringen kunnen later in hun carrière van pas komen als ze zelf misschien een voorstel in Horizon willen indienen. Ook betekent succesvolle deelname dat de student een ‘Young Observer-certificaat’ ontvangt van de Commissie. Interesse? Aanmelden kan nog tot en met 14 december.

Context

Het Young Observer-initiatief is opgesteld als onderdeel van het Europees jaar van de jeugd. Het betrekken van de jeugd in verschillende beleidsgebieden staat hierin centraal. De Commissie hoopt hiermee jongeren meer kansen te bieden om zich te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Masterstudenten konden zich al aanmelden als Young Observer sinds 1 april, maar de deadline is nu verlengd tot en met 14 december. Aan de eerste ronde deden drie studenten van de Universiteit Maastricht en het Maastricht UMC mee.

 

Mede geschreven door Laura de Boer.