De Commissie wil geld uit Horizon Europe besteden aan het Europese Universiteiten-initiatief. Het plan voor een Europees Excellentie-initiatief moet deelnemende universiteiten excellenter maken en wordt gefinancierd uit het widening-budget. Als eerste stap volgt een pilot met een groep hoger onderwijsinstellingen die een ‘Visie op de Toekomst van Europese Universiteiten’ moeten formuleren.

Hoe Horizon Europe moet bijdragen aan Europese Universiteiten

Nieuw Europees Excellentie Initiatief

De Commissie wil een deel van het budget voor Horizon Europe spenderen aan een nieuw Europees Excellentie-initiatief. Het plan moet ervoor zorgen dat hoger onderwijsinstellingen die nog niet excellent zijn, dat wel kunnen worden en zal gelinkt worden aan het Europese Universiteiten-initiatief. Dat blijkt uit antwoorden van Moedas, Europees Commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, op vragen van het Europese Parlement. Volgens het plan zouden universiteiten netwerken moeten vormen die onderling strategieën en voorzieningen voor onderwijs, onderzoek en innovatie delen. Het initiatief zal beperkt blijven tot de 17 geselecteerde Europese Universiteitennetwerken en de 24 die zich nu kunnen aanmelden. Het nieuwe initiatief zal gefinancierd worden uit het widening-budget, waarvoor 3,3% van het Horizon Europe-budget is gereserveerd. In Brussel wordt gezegd dat een derde hiervan voor het nieuwe plan beschikbaar zal zijn, oftewel 1,1% van het totaalbudget voor Horizon Europe.

Denkgroep ‘Visie toekomst Europese universiteiten’

Als eerste stap zal de Commissie een ‘politiek proces’ starten en een groep hoger onderwijsinstellingen vragen om een ‘Vision on the Future of European Universities’ te formuleren. Het excellentie-initiatief zou universiteiten moeten helpen om deze visie te realiseren.

Context

Een Europees Excellentie-initiatief is één van de nieuwe instrumenten in Horizon Europe en valt onder de horizontale pijler Spreading Excellence and Widening Participation. Volgens de verordening voor het kaderprogramma komen hiervoor alleen instellingen in aanmerking wiens plannen goed aansluiten op nationale O&I-strategieën. The Guild, een koepel van universiteiten, lijkt één van de aanjagers van het concept en publiceerde onlangs een position paper na een opinieartikel van gelijke strekking. Op 5 december organiseert de groep een conferentie in Brussel over Europese universiteiten. Ook de Duitse en Poolse rectoren vroegen in 2018 om een dergelijk initiatief.