De Commissie wil graag uw input voor haar jaarlijkse Strategic Foresight-rapport. Het doel van dit rapport is om te assisteren in het vormgeven van duurzaam toekomstbestendig EU-beleid. De EU wil graag het publieke debat starten over strategische onderwerpen die zij en haar burgers treffen. Tot en met 25 maart 2020 kunt u input geven.

Hoe denkt u dat de EU meer toekomstbestendig kan worden?

Uw mening over EU’s strategische toekomst

De Commissie heeft een consultatie opengesteld voor het Strategic Foresight-rapport. Burgers, lidstaten, beleidsmakers en andere belanghebbenden kunnen feedback geven tot en met 25 maart. Het doel van het jaarlijkse rapport is om gebieden te identificeren waar technologische en beleidsmatige ontwikkelingen de grootste sociale, economische en groene veranderingen brengen. Door deze te identificeren, kan de EU vervolgens strategische en wetenschappelijk onderbouwde beleidsvorming ontwikkelen.

Context

Het nieuwe jaarlijkse rapport is onderdeel van een grotere heroriëntering van de EU om haar beleid meer toekomstgericht te maken zodat het mondiale leiderschap van de EU gepromoot kan worden en beter op uitdagingen en kansen gereageerd kan worden. De inhoud en vormgeving van het jaarlijkse rapport liggen in de lijn van de de ambities van commissievoorzitter Von Der Leyen. In het rapport van 2020 zal worden voorgesteld aan lidstaten om een Europees Strategische Visienetwerk op te richten.