Een groep van 60 leden van het Parlement vraagt de Commissie een streep te zetten door de associatie van Israël met Horizon Europe. Zij vinden dat Israël’s opstelling jegens Palestina niet in lijn is met de waarden van de EU. De Commissie lijkt niet voornemens gehoor te geven aan de oproep.


Groep MEPs wil Israël uitsluiten van Horizon Europe

‘Zet associatie stop’

60 leden van het Parlement vragen Josep Borrell, Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor het buitenlands- en veiligheidsbeleid en tevens vicevoorzitter van de Commissie, de associatie van Israël met Horizon Europe tegen te houden. Volgens de groep, die voornamelijk uit Parlementariërs uit (groen)linkse hoek bestaat, moet internationale samenwerking mensenrechten en het internationaal recht respecteren. Onder meer de aanhoudende kolonisatie van Palestijns gebied, geweld tegen Palestijnen en het gebruik van cybersurveillance-technologie door Israël worden gezien als onverenigbaar met deze principes. De groep is van mening dat Israël weer zou moeten kunnen deelnemen aan Horizon Europe als zij haar verplichtingen onder internationaal recht respecteert en de waarborging van mensenrechten op haar de facto grondgebied kan garanderen. In de brief wordt de Commissie ook verzocht te onderzoeken of Israël eerdere onderzoekssamenwerking met de EU indirect of direct heeft gebruikt voor de ontwikkeling van spyware technologie. Tineke Strik, lid van GroenLinks, is de enige Nederlandse Europarlementariër die de brief heeft ondertekend.

Voorlopige reactie Commissie

De Commissie stelt dat in de associatie-onderhandelingen met Israël is afgesproken dat instellingen in illegale nederzettingen op Palestijns grondgebied niet kunnen meedingen voor Horizon-financiering. Daarmee lijkt er geen verder vervolg te komen aan de oproep van de Parlementariërs.

Context

Israël heeft zich recentelijk geassocieerd met Horizon Europe. Op dit moment hebben dertien derde landen een associatieovereenkomst getekend. Ook zijn er nog onderhandelingen met derde landen lopende, blijkt uit een overzicht van de Commissie. Het is niet de eerste keer dat internationale onderzoekssamenwerking met Israël, die een lange historie van associatie heeft, onder een vergrootglas ligt. In de strategie voor internationale onderzoekssamenwerking die in mei 2020 is gepubliceerd staat dat internationale samenwerking fundamentele waarden moet respecteren.