Onderzoeks- en innovatieprojecten die het klimaat vooropstellen kunnen vanaf 22 september voorstellen indienen voor de Europese Green Deal call. De Commissie heeft 1 miljard euro beschikbaar gesteld onder Horizon 2020. Bij projecten zullen kennisbevordering en ondersteuning van burgers centraal moeten staan, evenals verschillende thema’s waaronder schone, betaalbare en veilige energie, industrie voor een schone en circulaire economie en milieuverontreiniging.

Green Deal call van 1 miljard euro opent 22 september

Commissie wijdt 1 miljard aan onderzoek en innovatie voor het klimaat

Voorstellen voor onderzoeks- en innovatieprojecten, die reageren op de klimaatcrisis en ecosystemen en biodiversiteit van Europa beschermen, kunnen nu worden ingediend onder de Europese Green Deal call. Als onderdeel van het kaderprogramma Horizon 2020 kondigde de Commissie eerder aan om 1 miljard euro te wijden aan onderzoek en innovatie voor het klimaat. Het zal tot 26 januari 2021 mogelijk zijn om voorstellen in te dienen. Uiteindelijk zullen de geselecteerde projecten in het najaar van 2021 van start gaan. Met deze investering wil de Commissie - dankzij innovatie - een rechtvaardige en duurzame transitie naar een klimaatneutraal Europa voor 2050 mogelijk maken.

Projectthema’s

De Commissie heeft prioriteiten gesteld in 10 verschillende gebieden. Naast twee horizontale prioriteiten, namelijk het versterken van kennis en empowerment van burgers, zijn er 8 thematische werkgebieden geselecteerd. De projectvoorstellen in de call zouden op resultaten moeten doelen op: het vergroten van klimaatambitie; schone, betaalbare en veilige energie; industrie voor een schone en circulaire economie; energie- en grondstof-efficiënte gebouwen; duurzame en slimme mobiliteit; lokale agricultuur; biodiversiteit en ecosystemen en; zero-pollution en gifvrij milieu.

Context

Het bestrijden van klimaatverandering en het klimaatneutraal maken van Europa vóór 2050 is één van de belangrijkste prioriteiten van de Commissie. Ter ondersteuning van deze prioriteit versterkt de Commissie Green Deal-gerelateerd onderzoek en innovatie in het huidige onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020. Tijdens de R&I days van 22 t/m 24 september zal er een Green Deal Call Infodag & Brokerage-evenement van de Commissie plaatsvinden om meer informatie te verschaffen.