Hoe moeten Europese projecten omgaan met intellectueel eigendom? Een nieuwe gids biedt informatie over het beheren van intellectueel eigendom in projecten onder Horizon Europe. De nieuwe gids is een aanvulling op de gids van Horizon 2020 en wijst op een aantal belangrijke veranderingen in het nieuwe Kaderprogramma.


Gids geeft uitleg over intellectueel eigendom in Horizon Europe

Nieuwe gids biedt uitkomst

Een nieuwe gids biedt raad aan onderzoekers in Europese onderzoeks- en innovatieprojecten. De gids ‘Your guide to intellectual property management in Horizon Europe’ bevat uitleg over het beheer van intellectueel eigendom van projecten onder Horizon Europe. Het document van de Commissie informeert onderzoekers bijvoorbeeld over specifieke regels en eisen en is een aanvulling op een eerder uitgebrachte gids over de valorisatie van onderzoeksresultaten.

Verschillen met Horizon 2020

De Commissie komt met een nieuwe gids omdat er enkele belangrijke verschillen zijn tussen Horizon 2020 en Horizon Europe op het gebied van intellectueel eigendom. Zo hoeven voorstellen onder Horizon Europe geen disseminatie- en exploitatieplan te bevatten. Projectteams kunnen deze nu binnen zes maanden na het ontvangen van hun beurs indienen. Ook zijn er veranderingen met betrekking tot het eind van het project. Bij rapportage moeten onderzoekers melden hoe eigenaar(s) de resultaten zullen exploiteren. Als het project een jaar na afloop nog niet verder is ontwikkeld, dienen de resultaten gepubliceerd te worden in het Horizon Results Platform. Het platform kan de zichtbaarheid van het project verbeteren, waardoor een derde partij alsnog met de bevindingen aan de slag kan. Tenslotte is er een nieuw rapportagesysteem met sjablonen. De Commissie hoopt dat de sjablonen ervoor zorgen dat onderzoekers een beter idee krijgen wat er van hen wordt verwacht.

Context

De Europese IP Helpdesk verstrekt gratis advies en informatie over intellectueel eigendom en wordt beheerd door het Uitvoerend Agentschap voor het midden- en kleinbedrijf (EISMEA). De Helpdesk publiceerde eerder al het European IP Helpdesk Bulletin’ en het document ‘Successful valorisation of knowledge and research results in Horizon Europe’ om projectleden op weg te helpen met Horizon Europe. Valorisatie en het delen van kennis staan centraal onder Horizon Europe. Mede hierdoor is open access van projecten de norm behalve als er sterke bezwaren hiertegen zijn.

 

Mede geschreven door Laura de Boer.