Onderzoekers en bedrijven uit Georgië kunnen vanaf nu meedoen in Horizon 2020 onder dezelfde voorwaarden als EU-lidstaten en geassocieerde landen. Dit staat in het verdrag dat op 29 april ondertekend is door Carlos Moedas, Europees Commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie. Moedas heeft hoge verwachtingen: “Georgia's association will bring a diversity of expertise and ideas, enriching our international research cooperation."

Georgië mag meedoen in Horizon 2020

Onderzoekers en bedrijven uit Georgië kunnen vanaf nu meedoen in Horizon 2020 onder dezelfde voorwaarden als EU-lidstaten en geassocieerde landen. Dit staat in het verdrag dat op 29 april ondertekend is door Carlos Moedas, Europees Commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie. Moedas heeft hoge verwachtingen: “Georgia's association will bring a diversity of expertise and ideas, enriching our international research cooperation."

Het verdrag
Het verdrag vergroot voor beiden partijen de samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van onderzoek en innovatie. Voor Georgië houdt dit voornamelijk meer mogelijkheden voor samenwerking met en financiering uit Europa in. Georgische universiteiten, onderzoekinstituties en industrie kunnen nu gebruikmaken van alle onderzoeks- en innovatiemogelijkheden die Horizon 2020 biedt. Daarnaast is het verdrag ook een stap vooruit in het verder openen van Europees onderzoek en innovatie naar de rest van de wereld, één van de prioriteiten van Moedas. Het verdrag werd op 29 april getekend door Moedas en Tamar Sanikidze, Georgische Minister voor Onderwijs en Wetenschap.

Georgië en Europese kaderprogramma’s
De deelname van Georgië aan Europese kaderprogramma’s is geen nieuw fenomeen. Georgische organisaties hebben in het zevende kaderprogramma in totaal aan 49 goedgekeurde projecten meegedaan. In Horizon 2020 was het land partner in acht projecten. De EU steunt daarnaast al langere tijd diverse ontwikkelingen in Georgië, met name in agricultuur en rurale ontwikkeling, publieke administratie en de justitiële instellingen.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie: Georgia joins Horizon 2020, the EU's Research and Innovation Programme