De Commissie wil graag uw mening over de voorgestelde herziening van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. De verordening moet het mogelijk maken om projecten te ondersteuen die een ‘Seal of Excellence’ hebben gekregen, evenals projecten binnen InvestEU en Interreg. U kunt tot 6 juli reageren op de consultatie.

Geef uw mening over versoepeling staatsteunregels

De Commissie wil graag uw mening over de voorgestelde herziening van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. De verordening moet het mogelijk maken om projecten te ondersteuen die een ‘Seal of Excellence’ hebben gekregen, evenals projecten binnen InvestEU en Interreg. U kunt tot 6 juli reageren op de consultatie.

Uitzondering voor onderzoeksprojecten

De Europese Commissie vraagt de mening van belanghebbende over de voorgestelde herziening van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Hieronder kunnen bepaalde onderzoeksprojecten in de toekomst vrijgesteld worden van meldplicht onder de Europese staatssteunregels. De verordening zal het dan ook makkelijker maken om projecten in Horizon 2020 of Horizon Europe met een Seal of Excellence - alsook projecten binnen InvestEU en Interreg - te financieren met nationale fondsen. De Commissie hoopt middels de AGVV de wisselwerking tussen Europese financierings- en staatssteunregels te verbeteren. U kunt reageren op de consultatie tot 6 juli.

Context

Eind 2018 werd een nieuwe verordening aangenomen die de Europese Commissie in staat stelt om de regels voor staatssteun te versoepelen. De Seal of Excellence is een keurmerk die wordt toegekend aan projecten in Horizon 2020 die als excellent zijn aangemerkt, maar waarvoor geen budget meer is. Een eerdere consultatie over de AGVV vond in juni vorig jaar plaats. De resultaten van deze eerste consultatie hebben bijgedragen aan een herziening van de verordening, waarin een aantal definities en vereisten zijn verduidelijkt. De Commissie wil de verordening aannemen voor het volgende MFK van start gaat.

Meer informatie:

Persbericht Commissie: State aid: Commission invites comments on updated proposal on simplified rules for State aid combined with EU support
Consultatie AVGG: Targeted review of the General Block Exemption Regulation (State aid): extended scope for national funds to be combined with certain Union programmes (2nd consultation)
Uitleg verordening: Explanatory note accompanying the changes introduced in second publication of the proposal for the targeted GBER revision
Artikel Neth-ER: Raad stemt in met versoepeling staatssteunregels voor Seal of Excellence
Artikel Neth-ER: Consultatie over versoepeling staatsteunregels Seal of Exellence