De impact assessments voor de geïnstitutionaliseerde partnerschappen onder Horizon Europe zijn gepubliceerd op de website van de Commissie. U kunt hier tot en met 27 augustus feedback op geven.

Geef uw feedback over partnerschappen

Impact Assessments partnerschappen gepubliceerd

De impact assessments voor de 13 voorgestelde geïnstitutionaliseerde partnerschappen onder Horizon Europe zijn gepubliceerd. Hieronder vallen o.a. de partnerschappen voor high performance computing, schone luchtvaart en innovatieve gezondheid. De Commissie geeft belanghebbenden vier weken de tijd om feedback te geven.

Context

De Commissie heeft in het kader van het strategisch planningsproces voor Horizon Europe een voorstel gepubliceerd voor alle partnerschappen onder het toekomstige onderzoeksprogramma. De partnerschappen van Horizon 2020 zijn door de Commissie geëvalueerd en teruggebracht tot 44 partnerschappen, waaronder 13 geïnstitutionaliseerde partnerschappen (Artikel 185 en 187-initiatieven).