Een nieuwe overeenkomst tussen de EU en de VS voor samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie maakt het gemakkelijker om het beste talent in beide continenten te laten samenwerken in door Horizon 2020 ondersteunde projecten.

Extra afspraak EU-VS H2020 samenwerking

Geen aparte overeenkomsten

Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, en Anthony Garnder, de Amerikaanse ambassadeur bij de EU, hebben een nieuwe overeenkomst, de Implementing Arrangement getekend voor een nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Amerikaanse onderzoekers die geen financiering ontvangen vanuit Horizon 2020, hoeven hierdoor niet langer voor elk vanuit Horizon 2020 ondersteund project een aparte financierings- of consortiumovereenkomst te ondertekenen bij samenwerking met hun Europese partners. Hierdoor zal de samenwerking tussen Horizon 2020-deelnemers en Amerikaanse onderzoekers worden vergemakkelijkt en wordt aan onderzoekstalent meer ruimte geboden om wereldwijde uitdagingen aan te pakken.  

Achtergrond samenwerking EU-VS

De overeenkomst vormt een aanvulling op de Agreement for Scientific and Technological Cooperation tussen de EU en de VS, die sinds 1998 van kracht is en tot oktober 2018 loopt. De Europese Commissie ziet de overeenkomst als een belangrijke stap in de internationalisering van het Europese onderzoeksbeleid.