De Commissie zoekt experts voor een nieuwe adviesgroep die een ethisch kader moet ontwikkelen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie en data in het onderwijs. Vijfentwintig deskundigen zullen de Commissie moeten gaan bijstaan in dit proces. Aanmelden kan tot en met 25 mei.


Experts gezocht voor adviesgroep AI en datagebruik in het onderwijs

Ethische richtlijnen AI in onderwijs

De Commissie is op zoek naar leden voor de nieuwe adviesgroep kunstmatige intelligentie (AI) en data in het onderwijs. De vijfentwintigkoppige expertgroep zal DG Education and Culture (EAC) en DG Communications Networks, Content and Technology (CNECT) gaan ondersteunen in het opstellen van ethische richtlijnen voor het gebruik van AI en data in het onderwijs. De adviesgroep zal onder meer helpen bij het promoten van de uitwisseling van informatie over AI tussen de Commissie en stakeholders. Experts worden gekozen op basis van hun kennis en kunde omtrent de ethische aspecten van KI en datagebruik. Vanaf juni zal de werkgroep starten, tot april 2022. De expertgroep zal in totaal vier keer bijeenkomen. De inschrijving loopt tot en met 25 mei.

Context

Onlangs heeft de Commissie een voorstel gedaan voor een nieuwe Verordening met regels over het gebruik van AI. Dit sloot aan bij de wens van het Parlement om een ethisch kader te schetsen voor AI, om zo de risico’s van misbruik te verminderen. Vanuit de Verordening zou AI in het onderwijs worden toegestaan, mits de toepassing plaatsvindt onder zeer strenge voorwaarden. De Commissie benadrukt hierbij dat regels onderzoek echter niet mogen hinderen. Eveneens maakte de Commissie middels een Coordinated Plan bekend veel geld vrij te maken voor de ontwikkeling van AI. Dat AI hoog op de agenda staat, is duidelijk.