Horizon 2020 en toekomstige Europese kaderprogramma’s moeten zich richten op een beperkt aantal strategische onderzoeksterreinen. Europa moet zich ten doel stellen op deze terreinen toonaangevend in de wereld te worden. Dat is een van de aanbevelingen uit het ex-post evaluatierapport van KP7 dat gister werd gepresenteerd. Het rapport werd door internationale experts opgesteld onder leiding van Louise Fresco, voorzitter van Wageningen Universiteit.

Evaluatie KP7 roept op tot strategische keuzes

Horizon 2020 en toekomstige Europese kaderprogramma’s moeten zich richten op een beperkt aantal strategische onderzoeksterreinen. Europa moet zich ten doel stellen op deze terreinen toonaangevend in de wereld te worden. Dat is een van de aanbevelingen uit het ex-post evaluatierapport van KP7 dat gister werd gepresenteerd. Het rapport werd door internationale experts opgesteld onder leiding van Louise Fresco, voorzitter van Wageningen Universiteit.

Leidend in de wereld
In het evaluatierapport wordt gepleit voor het maken van strategische keuzes bij het opstellen van toekomstige Europese kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie. Dit moet ervoor zorgen dat financiële middelen maximaal bijdragen aan de positie van Europa in de wereld. Het is volgens Fresco en haar collega’s belangrijk dat de kaderprogramma’s veel ambitie hebben op de ‘critical challenges and opportunities of our time’. Naast deze zijn er nog vier aanbevelingen in het rapport die moeten bijdragen aan de positie van Europa als ‘hub of global innovation and knowledge generation’:

  1. Ensure focus on critical challenges and opportunities in the global context;
  2. Align research and innovation instruments and agendas in Europe;
  3. Integrate the key components of the Framework Programmes more effectively;
  4. Bring science closer to the European people;
  5. Establish strategic programme monitoring and evaluation.

De resultaten van KP7
Door KP7 heeft excellent onderzoek een boost gekregen in Europa. Volgens het rapport hebben bijvoorbeeld de ERC Grants baanbrekend onderzoek in Europa versterkt. Verder heeft KP7, met ESFRI, bijgedragen aan investeringen in onderzoeksinfrastructuren. De programmaonderdelen FP7-PEOPLE, FP7-COOPERATION en FP7-CAPACITIES hebben volgens het rapport excellentie in onderzoek zowel op institutioneel niveau als op individueel niveau aangemoedigd. Andere resultaten van KP7 zijn volgens het rapport de verdere ontwikkeling van de ERA, het betrekken van het mkb en de industrie bij innovatie en onderzoek, en het bevorderen van mobiliteit van onderzoekers.

Terug- en vooruitkijken
Dit ex-post evaluatierapport is het sluitstuk van de evaluatie van KP7 en het moet bijdragen aan het verbeteren van Horizon 2020 en toekomstige kaderprogramma’s. Het rapport is opgesteld op basis van een grote hoeveelheid informatie, onder andere eerdere evaluaties van specifieke onderdelen van het kaderprogramma.

Meer informatie
Publicatie: Commitment and Coherence; Ex‐Post‐Evaluation of the 7th EU Framework Programme
Artikel Neth-ER: Achter de schermen bij KP7 ERC-projecten
Artikel Neth-ER: Netwerkaanpak KP7 werkt