De Europese Commissie heeft nieuwe regels aangenomen waarin staatssteun voor onder andere onderzoek- en innovatiedoeleinden wordt geregeld. Een belangrijke aanpassing is de verdubbeling van het bedrag aan staatssteun vanaf wanneer de steun gemeld moet worden bij de Europese Commissie. De nieuwe regels zijn volgens de Commissie flexibeler, staan hogere publieke investeringen toe en verminderen de bureaucratische regeldruk.

Europese Commissie moderniseert staatssteunregels

De Europese Commissie heeft nieuwe regels aangenomen waarin staatssteun voor onder andere onderzoek- en innovatiedoeleinden wordt geregeld. Een belangrijke aanpassing is de verdubbeling van het bedrag aan staatssteun vanaf wanneer de steun gemeld moet worden bij de Europese Commissie. De nieuwe regels zijn volgens de Commissie flexibeler, staan hogere publieke investeringen toe en verminderen de bureaucratische regeldruk.

De uitzonderingen zijn de regel
In het Verdrag betreffende de werking van de EU is vastgelegd dat staatssteun in principe verboden is. Omdat bepaalde publieke investeringen het gevaar van interne marktverstoring overstijgen of van grote (economische) toegevoegde waarde zijn, kan de EC bepaalde uitzonderingen maken. Om te beoordelen of dit het geval is moeten alle gevallen van staatssteun gemeld worden bij de EC, die dit vervolgens onderzoekt en goed- of afkeurt. In veel gevallen zal echter deze notification procedure niet gevolgd hoeven worden, omdat de staatssteun hiervan uitgezonderd wordt. Deze uitzonderingen op de uitzonderingen zijn vastgelegd in de General Block Exemption Regulation (GBER). Valt de staatssteun buiten de GBER, dan moet deze in de meeste gevallen gewoon gemeld worden bij de EC. Een speciaal raamwerk voor staatssteun aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie bevat regels en criteria die gebruikt worden om deze staatssteun vervolgens te beoordelen.

Modernisering
Op 8 mei 2012 publiceerde de EC haar agenda voor staatssteunmodernisering. De doelstellingen hiervan waren de staatssteunregels economische groei te laten stimuleren, handhaving concentreren op de gevallen met de meeste impact en de regels te stroomlijnen om tot snellere besluitvorming te komen. Het resultaat is een nieuwe GBER die meer categorieën staatssteun reguleert dan ooit te voren. Hiermee zondert de EC een groot gedeelte van Europese staatssteun uit van melding bij de EC. Hierin zijn ook investeringen in O&I, regionale steun en steun aan het MKB meegenomen. De bedragen vanaf wanneer de staatssteun aan O&I gemeld moet worden aan de EC is in de meeste gevallen verdubbeld. Ook is er voor het eerst een provisie opgenomen over investeringen in onderzoekinfrastructuur en innovatieclusters. Het raamwerk voor staatssteun met O&I-doeleinden is, doordat het uitgebreid de beoordelingscriteria van de EC bevat, ook een gids hoe met publieke steun om te gaan. Zo bevat het ook informatie over het openbaar aanbesteden van O&I aan private ondernemingen.  

Tijdlijn
De nieuwe GBER en het raamwerk voor staatssteun aan O&I zullen vanaf 1 juli 2014 van kracht zijn.

Meer informatie
Persbericht: Commission adopts new General Block Exemption Regulation (GBER)
Persbericht: Commission adopts new rules facilitating support for research development and innovation –main changes
Publicatie: Communication from the Commission- Framework for State Aid for Research and Development and Innovation
Website: General Block Exemption Regulation
Publicatie: EU State Aid Modernisation (SAM)