Europa moet beginnende onderzoekers meer ondersteunen in hun carrière. Dat stellen verscheidene onderzoeksorganisaties in een manifest. De ondertekenaars zeggen dat door de coronapandemie en slechte economische situatie jonge Europese onderzoekers nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Aan de hand van een vierstappenplan roept het manifest de EU op om carrières in de onderzoekswereld attractiever en gezonder te maken.


Europa moet haar jonge onderzoekers meer ondersteunen

Vraag om ingrijpen groeit

Middels een manifest pleiten verscheidene onderzoeksorganisaties voor meer ondersteuning van jonge onderzoekers in hun prille loopbaan. De COVID-19-pandemie, de oorlog in Oekraïne en de wijdverspreide economische gevolgen van beide situaties hebben zeer negatieve consequenties voor met name beginnende onderzoekers. Zodoende keren steeds meer jonge wetenschappers de onderzoekswereld de rug toe. Het manifest is tijdens de vierde Gago Conferentie ondertekend door het Franse nationale centrum voor wetenschappelijk onderzoek, het Portugese nationale agentschap voor wetenschapscultuur en het Initiatief voor wetenschap in Europa. Gezamenlijk roepen zij op om onderzoekscarrières aantrekkelijker en gezonder te maken Hiervoor zijn er grootschalige publieke en private investeringen nodig. De oud-voorzitter van de European Research Council (ERC), Jean-Pierre Bourguignon, uitte vorig jaar reeds zijn zorgen over de acute leegloop binnen de onderzoekswereld. Bourguignon vreest dat de Russische invasie de perspectieven van jonge onderzoekers nog verder zullen verslechteren wegens een toenemende investeringsfocus op de defensie.

Vierstappenplan

Naast de roep om een forse kapitaalinjectie stelt het manifest de EU een vierstappenplan voor:

  • Punt één is het opzetten van Europese rapportagesystemen om de mobiliteitsstromen van onderzoekers te monitoren en informatie te verzamelen.
  • De tweede prioriteit is het implementeren van ondersteunende maatregelen zodat jonge onderzoekers zo min mogelijk hinder ondervinden gedurende een crisis. De ondertekenaars willen dat de werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden voor beginnende onderzoekers worden verbeterd en dat de huidige aanwervingspraktijken veranderen.
  • Ten derde meent het manifest dat de vaardigheden van de onderzoeker en de behoeften binnen het bedrijfsleven beter op elkander moeten worden afgestemd.
  • De vierde reeks aanbevelingen is gericht tot betere samenwerking tussen nationale financieringsinstanties en de Europese Commissie en het bewerkstelligen van een pan-Europese banenmarkt.

EUA komt op voor nieuwe generatie academici

Waar de eerdergenoemde onderzoeksorganisaties zich focussen op beginnende onderzoekers, vraagt de European University Association (EUA) om meer aandacht voor de aankomende generatie doctoraatsstudenten en academici. In een onlangs gepubliceerd document Building the Foundations of Research stelt de EUA dat ook zij zullen lijden door de gevolgen van de huidige sociaaleconomische situatie. De organisatie roept doctoraatsopleidingen op om hun verantwoordelijkheid hierin te nemen en de eigen studenten bij te staan.

Context

Een nieuwe versie van het manifest zal in de komende weken worden rondgestuurd zowel ter aanvulling als voor discussie. Vervolgens zal een definitieve versie worden opgesteld voor een formele ratificering door de belanghebbenden. Vorige week hebben de EU-ministers van Onderzoek zelf een debat gehouden over het verlenen van steun aan jonge onderzoekers in tijden van crisis, waarbij tevens aandacht werd besteed aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en Covid-19. Tijdens het Neth-ER symposium van 18 mei gaf de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf te kennen dat het noodzakelijk is om de investering in onderzoek en innovatie te verhogen.

 

Mede geschreven door Roderik van Meurs