De beoordeling van academische loopbanen moet opener, accurater, transparanter en verantwoordelijker worden in de toekomst, zo stelt de European University Association. De universiteitenkoepel brengt inspirerende voorbeelden van landelijke programma’s en universiteiten in kaart. Ook het Nederlandse programma voor Erkennen en waarderen wordt benoemd als goed voorbeeld. 


EUA wil inspireren met voorbeelden van verantwoordelijk erkennen & waarderen

Verantwoordelijker erkennen & waarderen

Procedures voor academische loopbaanbeoordeling moeten op de schop en opener, transparanter en verantwoordelijk worden, vindt de European University Association (EUA). In het rapport ‘Reimagining Academic Career Assessment: Stories of innovation and change’ laat de koepel inspirerende voorbeelden zien van universiteiten, maar ook landelijke programma's zoals het Erkennen en waarderen-programma in Nederland. Volgens de EUA is de huidige zienswijze voor het erkennen en waarderen van onderzoekers op basis van statistieken en publicaties aan verandering toe.

Balans nodig

De juiste balans is nodig voor verantwoordelijke loopbaanbeoordeling. Te weinig structuur in beoordelingen maakt goede vergelijkingen onmogelijk, maar te veel structuren leidt tot onnodig veel concurrentie in een systeem. Een verantwoordelijkere aanpak voor het erkennen en waarderen van onderzoekers hoeft volgens de EUA niet per se leiden tot meer indicatoren. Instellingen zullen op zoek moeten gaan naar dynamische, contextgevoelige en holistische benaderingen die onderzoekers en universiteiten vrijlaten om hun academische activiteiten na te streven en op die manier zoveel mogelijke waarde voor de maatschappij te creëren.

Systematische aanpak gewenst

Het verbeteren van academische loopbaanbeoordeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van kennisinstellingen en beleidsmakers. Zij moeten op nationaal en internationaal niveau samenwerken zodat de veranderingen geen negatieve gevolgen hebben voor onderzoekers. Tenslotte pleit de EUA voor bewustwordingscampagnes, engagement van de gemeenschap en het opbouwen van capaciteit. Door samen een cultuurverandering in gang te brengen kan nieuw beleid worden ingebed in de academische cultuur.

Context

Portugal maakt van de carrières van onderzoekers één van de prioriteiten van haar voorzitterschap van de Raad van de EU. Zij wil middels verschillende initiatieven een boost geven aan de carrières van onderzoekers in de EU. Daarbij hoort ook een debat over het erkennen & waarderen van onderzoekers op Europees niveau. Uiteindelijk moeten de uitkomsten van het brede debat met overheden en de kennisgemeenschap leiden tot een memorandum van overeenstemming tussen instellingen en de EU-lidstaten.