KP10 moet het Europees leiderschap op het gebied van onderzoek en innovatie verzekeren. Dit stelt de European University Association (EUA) in haar position paper over het volgende Europese kaderprogramma (KP10) voor onderzoek en innovatie. Het paper schetst een visie voor KP10 en benadrukt het de cruciale rol van onderzoek en innovatie in het streven naar Europese strategische autonomie.  


EUA: KP10 moet het Europees leiderschap op het gebied van O&I verzekeren

Strategische autonomie door O&I 

Binnen het volgende kaderprogramma is een gebalanceerde investeringsmix nodig, waarbij fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en innovatie elkaar aanvullen. Dit benadrukt de European University Alliance (EUA) in haar position paper. Deze mix vormt de basis om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De EUA benadrukt ook het belang van meer en stabiele financieringsmogelijkheden voor projecten met lagere Technology Readiness Levels (TRLs). Het wil daarbij ook speciale aandacht voor kleinere en interdisciplinaire onderzoeksprojecten. Dit alles moet plaatsvinden in de huidige driepijlerstructuur, waarbij 30% van het budget zou moeten gaan naar de European Research Council en de Marie Skłodowska-Curie Actions, die beide binnen pijler I voor excellente wetenschap vallen. Om de strategische autonomie van Europa te waarborgen pleit de EUA ook voor een verhoogd budget van 200 miljard euro voor de opvolger van Horizon Europe en voor meer gerichte steun aan landen met lagere O&I-capaciteit om de niveaus in de EU dichter bij elkaar te brengen.  

Context 

De European University Association (EUA) is een koepelorganisatie van Europese universiteiten en hogescholen. Haar KP10 oproep sluit aan bij eerdere pleidooien van diverse kenniskoepels en onderwijsinstellingen: een groter budget voor het aankomende kaderprogramma en een versimpeling van procedures rondom financiering. Neth-ER publiceerde in februari 2023 ook haar standpunten over Horizon 2020 en Horizon Europe. U leest het position paper hier.  

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.