De EU presteert steeds beter op het gebied van innovatie. Dit blijkt uit het nieuwe European Innovation Scoreboard. Net als de voorgaande jaren eindigt Nederland op de vierde plek in het rijtje van Europese innovatieleiders. Voor het eerst overtreffen de Europese innovatieprestaties die van de Verenigde Staten. Wel verliest Europa opnieuw terrein aan Zuid-Korea en Japan en ook China vormt een gewaagde concurrent.

EU steeds innovatiever, NL blijft innovatieleider

EU innovatieprestaties in de lift

De innovatieprestaties van de EU vertonen voor het vierde jaar op rij een stijgende lijn. Sinds 2011 zijn de Europese innovatieprestaties toegenomen met gemiddeld 8,8% in 25 EU-landen. Dit blijkt uit de nieuwe editie van het European Innovation Scoreboard en het Regional Innovation Scoreboard. Nederland wordt – met een score van 24% boven het EU-gemiddelde – aangemerkt als één van de Europese innovatieleiders. Net als voorgaande jaren eindigt Nederland op de vierde plek in het European Innovation Scoreboard, na Zweden, Finland en Denemarken. Nederland doet het bijzonder goed op het gebied van buitenlandse promovendi, internationale samenwerking op het gebied van wetenschappelijke publicaties en publiek-private publicaties. Wel zal Nederland meer moeten investeren in onderzoek en ontwikkeling als het haar innovatieprestaties naar een nog hoger niveau wil tillen. Een advies dat niet nieuw is voor Nederland.

Internationale concurrentie neemt toe

Voor de eerste keer ooit overtreft de EU als geheel de Verenigde Staten op het gebied van innovatie. De EU blijft echter achterlopen op de internationale koplopers. Landen als Zuid-Korea, Canada, Australië en Japan presteren significant beter en de verwachting is dat de EU verder zal achterraken op deze landen. Bovendien zit China Europa op de hielen: China heeft momenteel een drie keer zo snelle groei op het gebied van innovatie ten opzichte van Europa, waarmee ze hun achterstand snel zullen inhalen. Om die reden is het belangrijk dat Europa zich moet blijven inzetten op het gebied van innovatie, aldus Carlos Moedas, Commissaris van Onderzoek, wetenschap en innovatie.

Context

Het European Innovation Scoreboard biedt een overzicht van Europa’s prestaties op het gebied van onderzoek en innovatie ten opzichte van internationale concurrenten. De analyse vindt plaats op basis van tien innovatiedimensies, bestaande uit 27 indicatoren. Lidstaten worden ingedeeld in innovatieleiders, sterke innovators, gematigde innovators en bescheiden innovators, waarbij Nederland dus tot de eerste categorie behoort. Nieuw dit jaar is dat de Commissie ook een Regional Innovation Scoreboard publiceert, een regionale uitbreiding van het European Innovation Scoreboard. Het Regional Innovation Scoreboard beoordeelt de innovatieprestaties van 238 regio’s van 26 Europese landen.