De EU en Japan gaan de mogelijkheden tot Japanse associatie met Horizon Europe verkennen in het kader van versterkte wederzijdse samenwerking op het gebied van onderzoek & innovatie. In een verklaring kondigen de leiders aan de samenwerking op allerlei gebieden te willen versterken. Samen optrekken op het gebied van verduurzaming binnen een gezamenlijke groene alliantie is daar een belangrijk onderdeel van.


EU opent de deuren naar Japanse deelname aan Horizon Europe

Mogelijke deelname aan Horizon Europe

De EU en Japan zien mogelijkheden voor Japanse associatie met Horizon Europe. Dit uiten leiders in een verklaring na de EU-Japan top van eind mei. Tijdens de bijenkomst verkenden zij de mogelijkheden voor versterkte wederzijdse samenwerking en geassocieerde deelname aan Horizon Europe, met inachtneming van de voorwaarden en kosten voor deelname. Ook bespraken de gezagsdragers synergiën tussen de missies van Horizon Europe en de zogenaamde Moonshot-doelen van het Japanse onderzoeksprogramma. Daarnaast moet onderzoeksmobiliteit en de onderlinge toegang voor wetenschappers tot beide onderzoeksprogramma’s worden verbeterd en steunen zowel de EU als Japan open science. Op onderwijsgebied is er aandacht voor verbeterde mobiliteit van studenten en het delen van goede praktijken voor digitaal onderwijs.

Economische hervorming voor het klimaat

De EU en Japan benadrukken in een apart statement het belang van samenwerking voor het beschermen van het milieu en duurzame economische groei. Zij willen gaan samenwerken binnen een groene alliantie en committeren zich aan het bereiken van een klimaatneutrale economie in 2050, door het stimuleren van hernieuwbare energie en innovatie in groene technologieën.

Context

Dit jaar markeert de 20e verjaardag van het strategisch partnerschap tussen de EU en Japan. Voor het eerst sluit de EU een internationaal bilateraal samenwerkingsverband specifiek gericht op het aanpakken van klimaatverandering. Tijdens de top van vorig jaar was gezondheidssamenwerking de grootste prioriteit in verband met de coronacrisis. In 2019 lag de focus op digitale samenwerking en onderwijs.