De Commissie wil met een nieuw Green Deal Industrial Plan investeringen in groene technologieën stimuleren, om de Europese industriële concurrentiepositie in de duurzame transitie te versterken. LERU en Europarlementariër Christian Ehler dringen erop aan dat de plannen niet mogen resulteren in een verlaging van de onderzoeksgelden.


EU kondigt Green Deal Industrial Plan aan

Green Deal Industrial Plan

De Commissie kondigt een pakket aan maatregelen aan om de groene technologie-industrie in Europa te versterken. De EU moet zo de bakermat van groene technologie en industriële innovatie worden. Dat kondigde Commissievoorzitter, Ursula von der Leyen, tijdens een speech op het World Economic Forum aan.

Vier pijlers

Het ambitieuze industrieplan zal de volgende vier pijlers omvatten:

  • De Net-Zero Industry Act, als eerste pijler van het plan, zal projecten van Europees belang op het gebied van groene technologieën sneller en eenvoudiger financieren en toegankelijker maken voor kleine bedrijven.
  • Het versoepelen van de staatssteunregels om lidstaten te helpen bij het investeren in groene technologieën. Voor de lange termijn zal de Commissie het European Sovereignty Fund opzetten om onderzoek en innovatie te ondersteunen, dat ze wil introduceren tijdens de tussentijdse evaluatie van de EU-begroting.
  • De derde pijler richt zich op het ontwikkelen van de broodnodige vaardigheden om de duurzame transitie te realiseren. Dit is tevens een prioriteit in het kader van het Europees Jaar van Vaardigheden.
  • De vierde pijler moet veerkrachtige toeleveringsketens optuigen. Open en eerlijke internationale handel moet de Europese industrie helpen te vergroenen, zodat deze klimaatneutraal kan worden.

Waarschuwing LERU

In reactie laat LERU weten het eens te zijn met Christian Ehler, rapporteur van Horizon Europe, dat de plannen niet ten koste moeten gaan van de onderzoeksgelden in bijvoorbeeld Horizon Europe.

Context

De aankondiging van het plan is een reactie op de Amerikaanse Inflation Reduction Act: een investeringspakket ter waarde van 369 miljard dollar bedoeld voor de groene technologie-industrie. Volgens de Commissie is het risico hiervan dat de Amerikaanse markt een stuk aantrekkelijk wordt voor Europese bedrijven. Ook China, Japan en India hebben hun investeringen in de industrie aanzienlijk verhoogd. Recent bleek dat het gat tussen Europa en de Verenigde Staten en China qua industriële investeringen verder is gegroeid. De Commissie heeft de brede ambitie om strategisch autonomer te worden, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en technologie. Zo presenteerde de Commissie begin 2022 de Europese Chips Act, die geld moet vrijmaken voor het opzetten van een Europese halfgeleidersketen. Ook Charles Michel, het hoofd van de Europese Raad, pleitte in het licht van de EU’s concurrentiepositie onlangs voor grotere investeringen in schone en digitale technologieën.

 

Mede geschreven door Julian Zwaal.