Circulariteit kan een positief effect hebben op de creatie van banen, op voorwaarde dat werknemers de vaardigheden verwerven die nodig zijn voor de groene transitie. Dit blijkt uit een nieuw Actieplan voor de Circulaire Economie van de Commissie. Het plan heeft als doel om ervoor te zorgen dat de circulaire economie volledig bijdraagt aan klimaatneutraliteit en ook het potentieel van onderzoek, innovatie en digitalisering wordt benut.


EU-Actieplan voor de Circulaire Economie: vaardigheden belangrijk voor groene transitie

Vaardigheden voor circulaire economie

Circulariteit kan een positief effect hebben op de creatie van banen, op voorwaarde dat werknemers de vaardigheden verwerven die nodig zijn voor de groene transitie. Dit blijkt uit een nieuw Actieplan voor de Circulaire Economie van de Commissie. Middels het actieplan worden gelijktijdig de groene transitie en versterking van de sociale integratie ondersteund door in te zetten op zowel baancreatie als het circulariseren van de economie. De Commissie zal bestaande instrumenten gerichter in gaan zetten om de circulaire economie te bevorderen. Zo zal de Skills Agenda worden bijgewerkt en een Pact for Skills worden gelanceerd, voor grootschalige multi-stakeholder partnerschappen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijsinstellingen . Via het Europese Sociaal Fonds+ (ESF+) worden onderwijs- en trainingssystemen, levenslang leren en sociale innovatie verder gepromoot. The European Circular Economy Stakeholder Platform blijft het platform voor belanghebbenden om informatie uit te wisselen.

Financiering van de transitie

Het EU-Actieplan voor Circulaire Economie heeft als doel om ervoor te zorgen dat de circulaire economie volledig bijdraagt aan klimaatneutraliteit en ook het potentieel van onderzoek, innovatie en digitalisering wordt benut. Om de groene transitie te versnellen, neemt de Commissie maatregelen om financiering te sturen in de richting van duurzame productie- en consumptiepatronen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Horizon Europe zullen financiering van particuliere innovatie aanvullen en de hele innovatiecyclus ondersteunen, met als doel om oplossingen te vermarkten. Het EIT zal innovatie-initiatieven op het gebied van circulaire economie binnen KIC’s coördineren, in samenwerking met universiteiten, onderzoeksorganisaties, de industrie en het mkb. Marie Curie-acties kunnen bovendien de ontwikkeling van vaardigheden, opleiding en mobiliteit van onderzoekers op het gebied van circulaire economie ondersteunen.

Context

Door middel van het EU-Actieplan voor de Circulaire Economie wil de Commissie circulariteit in Europa vergroten, om het continent voor 2050 klimaat-neutraal te maken. Het Actieplan Circulaire Economie maakt deel uit van de Green Deal. Het plan heeft als doel om de ontwikkeling en productie van duurzame producten te stimuleren, afval te verminderen en meer te investeren in onderzoek & innovatie. Voor het opstellen van het actieplan is input verzameld via een online consultatie. Naast de online consultatie wordt er ieder jaar een Circular Economy Stakeholder Conference georganiseerd, waaruit de Commissie input verzamelt om de Europese circulaire economie te bevorderen.