Dr. Mauro Ferrari is na slechts drie maanden afgetreden als voorzitter van de ERC na een unaniem verzoek van de wetenschappelijke raad.

ERC-voorzitter Mauro Ferrari treedt af

Meningsverschillen Ferrari en ERC

Mauro Ferrari is na slechts drie maanden de functie te hebben uitgeoefend op 7 april afgetreden als voorzitter van de European Research Council (ERC). In publieke verklaringen verschillen Ferrari en de ERC van lezing. Volgens Ferrari zou de ERC te weinig doen tegen corona. De ERC bestrijdt dat ten zeerste. De 19 leden van de Wetenschappelijke Raad verzochten Ferrari op 27 maart al unaniem dat Ferrari zijn functie neer zou leggen, omdat het Ferrari ontbrak aan waardering voor de ERC. Ook zou Ferrari onvoldoende betrokken zijn, plannen maken zonder de ERC te raadplegen en voorrang geven aan andere werkzaamheden.

Context

De ERC ondersteunt baanbrekend onderzoek van hoge kwaliteit door middel van financiering. Het is onder andere een belangrijk financieringsorgaan voor onderzoek en innovatie binnen het Horizon 2020 programma. De ERC is gebaseerd op een ‘bottom-up’ strategie waarin onderzoekers hun eigen ideeën voor onderzoek kunnen indienen die vervolgens door de ERC worden beoordeeld op hun wetenschappelijke excellentie. Meer dan 50 ERC-projecten onderzoeken manieren om corona te bestrijden.