De European Research Council stelt 2,4 miljard euro beschikbaar voor excellente onderzoekers in 2022, zo blijkt uit het werkprogramma. Naast de Starting, Consolidator en Advanced Grants keren de Synergy en Proof of Concept Grants terug. Ook heeft de ERC de San Francisco Declaration on Research Assessment ondertekend, waarmee het veranderingen doorvoert in de manier waarop onderzoekers worden beoordeeld.


ERC publiceert werkprogramma 2022 en ondertekent DORA

Grootste jaarlijkse budget ooit  

Het jaarlijkse budget van de European Research Council (ERC) is nog nooit zo hoog geweest als voor 2022: maar liefst 2,4 miljard euro is beschikbaar voor 1100 excellente onderzoekers, zo blijkt uit het persbericht. Bovenop de Starting, Consolidator en Advanced Grants worden er dit keer ook weer Synergy en Proof of Concept Grants uitgegeven. Met Synergy Grants kunnen twee tot vier hoofdonderzoekers gezamenlijk ambitieuze interdisciplinaire projecten opzetten, en de Proof of Concept Grants zijn bedoeld om het sociaal en/of commercieel potentieel van onderzoeksresultaten te verzilveren. Verder keren de Public Engagement with Research-prijzen terug, na de pilot van 2020. Drie keer tienduizend euro is beschikbaar voor ERC-begunstigden die ofwel een grootse prestatie hebben geleverd op het gebied van citizen science, ofwel een groot publiek bereik hebben gehad met hun onderzoek ofwel een grote invloed hebben gehad in de media danwel het publieke beleidsdebat.  

Verandering beoordeling prestaties en noviteiten

Tezamen met de publicatie van het werkprogramma 2022 heeft de ERC de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) ondertekend, waarmee beoogd wordt een modernere manier van onderzoeksevaluatie door te voeren. Praktisch betekent dit dat vanaf het werkprogramma 2022 de manier waarop onderzoekers hun prestaties dienen te beschrijven verandert. Het idee is om de intrinsieke kwaliteit van onderzoek en de waarde en impact van onderzoeksresultaten beter recht te doen, door bijvoorbeeld geen indicatoren voor het aantal publicaties meer te gebruiken in het onderzoeksevaluatieproces. Een andere noviteit is dat het werkprogramma onderzoekers de mogelijkheid biedt in aanvragen te vermelden of en hoe de pandemie negatieve impact heeft gehad op hun cv. Zo kan daar rekening mee worden gehouden in evaluatieprocedures. Een nieuwe eis is ook dat publieke instellingen een gendergelijkheidsplan moeten hebben om in aanmerking te komen voor een ERC-beurs.

Context

Het werkprogramma 2022 is het tweede werkprogramma onder het nieuwe Kaderprogramma Horizon Europe en brengt de ERC weer dichterbij haar reguliere schema voor call-deadlines. De ERC is in het leven geroepen voor de ondersteuning van grensverleggend onderzoek door de beste onderzoekers. Voorstellen worden enkel beoordeeld op basis van het excellentiecriterium. Op 1 oktober start Maria Leptin als nieuwe voorzitter van de ERC. Op dit moment neemt interim- en tevens oud-voorzitter Jean-Pierre Bourguignon de honneurs waar. Met het ondertekenen van de DORA-verklaring treedt de ERC in de voetsporen van de VSNU, NFU, KNAW en NWO.