Sinds haar oprichting investeerde de European Research Council (ERC) ruim 2 miljard euro in onderzoek op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). In een rapport geeft de ERC een overzicht van ERC-investeringen in AI-projecten en hun technische en maatschappelijke bijdragen. 


ERC investeert miljarden in onderzoek naar AI

AI-technologie en maatschappelijke impact 

In het rapport Mapping ERC Frontier Research: Artificial Intelligence werpt de ERC de schijnwerpers op de uitkomsten van 1.048 onderzoeksprojecten naar AI. In totaal investeerde het Europese financieringsinstrument voor excellent onderzoek van 2007 tot 2022 ruim 2 miljard euro, zo’n 7% van haar budget. De projecten omvatten een scala aan thema’s in relatie tot AI-onderzoek, variërend van de ontwikkeling en toepassing van AI-technologie en –systemen, tot onderzoek naar de maatschappelijke impact van AI. Een aanzienlijk deel van dit AI-onderzoek richtte zich op de domeinen gezondheid (238), de groene transitie (219) en de ethische dimensies van het gebruik van persoons- en persoonlijke gegevens (77). Met 91 projecten komt Nederland op een vierde plaats in de lijst van het aantal ERC-onderzoeken over AI per land.  

Context 

De ERC is een Europees financieringsinstrument binnen Horizon Europe voor grensverleggend en excellent onderzoek, opgericht in 2007. AI is sinds 2019 één van de hoofdthema's binnen het digitaliseringsbeleid van de EU. In december 2023 bereikten de Raad en het Parlement een akkoord over ’s werelds eerste AI-wetgeving. Het doel van de AI Act is het bevorderen van de betrouwbaarheid en veiligheid van AI, zowel binnen als buiten Europa. Kunstmatige Intelligentie (AI) krijgt in sneltreinvaart voet aan de grond in Europa. Ook binnen de onderzoekswereld komt er steeds meer aandacht voor AI. De ERC gaf onlangs aan dat de eindverantwoordelijkheid voor het gebruik van AI in onderzoek altijd bij de onderzoeker zelf ligt. Tevens gaf het merendeel van de onderzoekers met een ERC-beurs aan dat het wenselijk is dat er ethische richtsnoeren komen voor het gebruik van AI in onderzoek. Die richtsnoeren verschenen deze week.  

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.