Rationalisering van partnerschappen moet plaatsvinden op drie niveaus: in het Europees O&I beleidskader, in de benadering van de partnerschappen en op thematisch niveau. Dit stelt de ad hoc Working Group on Partnerships van het European Research Area & Innovation Committee (ERAC) in een rapport. In een ander rapport stelt de werkgroep dat ook de interactie met lidstaten en geassocieerde landen verbeterd moet worden, met name voor publiek-private partnerschappen.

ERAC: optimalisering partnerschappen vereist rationalisering op drie niveaus

Rationalisering van partnerschappen

Partnerschappen moeten gerationaliseerd worden op drie niveaus: in het Europees O&I beleidskader, de benadering van de partnerschappen en op thematische prioriteiten. Dit stelt de ad hoc Working Group on R&I partnerships van de European Research Area & Innovation Committee (ERAC) in het Final report on the ‘Recommendations on rationalising the EU R&I partnership landscape and optimising its coherence’. Ook stelt de werkgroep dat alle toekomstige partnerschappen die onder Horizon Europe komen te vallen gebaseerd moeten zijn op duidelijke doelen en impact op Europees beleid. Ook wil de werkgroep de bestaande partnerschappen in kaart brengen voor de start van Horizon Europe, zodat weloverwogen beslissingen gemaakt kunnen worden over bestaande en toekomstige partnerschappen.

Efficiëntie van partnerschappen

Daarnaast moet de rol van en de interactie met de lidstaten en geassocieerde landen en de inclusie van meer belanghebbenden verbeterd worden voor de publiek-private partnerschappen. Dit raadt de werkgroep aan in het Final report by the ERAC Ad-hoc Working Group on Partnerships on the ‘Recommendations on increasing the efficiency of implementation of partnerships’. Ook kwam de werkgroep tot de conclusie dat de relevantie van publiek-publieke partnerschappen sterk afhankelijk is van de inzet op nationaal en politiek niveau, nationale beleidsprioriteiten en de links met eindgebruikers uit het onderzoek en innovatieveld. Ook stelt de werkgroep voor om in minder presterende landen betere synergieën te creëren tussen Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) en Horizon Europe. Daarvoor moeten de beperkingen van ESIF om O&I-partnerschappen van het Kaderprogramma te co-financieren opgelost worden.

Context

In de discussie in aanloop van Horizon Europe wordt er onder andere gesproken over het rationaliseren van de partnerschappen. Deze ERAC werkgroep is opgericht om hier input voor te leveren. De werkgroep publiceerde eerder al twee rapporten over de criteria en het proces van partnerschappen. In december wordt het definitieve rapport van de werkgroep verwacht.