Het Europees Parlement heeft het mandaat gegeven voor de start van de triloog over Horizon Europe met de Raad en de Commissie. Dit gebeurde tijdens de plenaire vergadering, waarbij het rapport over de verordening van rapporteur Dan Nica en het rapport over het specifiek programma van rapporteur Christian Ehler werden aangenomen.


EP geeft mandaat voor start triloog Horizon Europe

Parlement neemt rapporten Nica en Ehler aan

Het Europees Parlement heeft het mandaat gegeven voor de start van de triloog over Horizon Europe met de Raad en de Commissie. Tijdens de plenaire vergadering werd de verordening van rapporteur Dan Nica en het rapport over het specifiek programma van rapporteur Christian Ehler aangenomen. Er zijn geen belangrijke wijzigingen in de aangenomen rapporten ten opzichte van de rapporten die eerder in de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Parlement werden aangenomen. Rapporteur Ehler riep de Raad tijdens de plenaire vergadering op om tot een akkoord te komen voordat de Europese verkiezingen plaatsvinden en benadrukte dat dit in het belang is van onderzoekers.

Reactie Science Europe

In een reactie op de plenaire stemming van het Parlement en de gedeeltelijke algemene oriëntatie van de Raad geeft Science Europe aan dat zij van mening is dat fundamenteel en excellent onderzoek in elk onderdeel van Horizon Europe aanwezig moet zijn. Zo kunnen de knapste koppen in Europa gehouden worden, of worden ze juist aangetrokken van buiten de EU. De innovatiekloof tussen verschillende lidstaten moeten aangepakt worden door middel van gefocuste maatregelen op EU en nationaal niveau, aldus Science Europe. Geografische overwegingen moeten geen rol spelen in de evaluatie van projecten, omdat dit niet bijdraagt aan een structurele oplossing voor het verkleinen van de innovatiekloof. Verder stelt Science Europe dat samenwerkingen met niet EU-landen een voordeel zijn voor de Europese onderzoeksruimte. Zij is daarom van mening dat alle EFTA-landen zich, onder voorwaarden, zouden moeten kunnen aansluiten bij Horizon Europe.

Context

Tijdens de triloog zal het Parlement met de Raad en de Commissie over Horizon Europe gaan onderhandelen. Eerder heeft de ITRE-commissie de rapporten van Nica en Ehler aangenomen en bereikte de Raad een gedeeltelijke algemene oriëntatie over de verordening van Horizon Europe. De Raad heeft nog geen gedeeltelijke algemene oriëntatie aangenomen over het specifiek programma. De triloog over het specifiek programma zal pas op een later moment van start gaan. Horizon Europe moet in 2021 van start gaan.