Er is een nieuwe vereniging voor de European Open Science Cloud opgezet. Geïnteresseerde organisaties kunnen zich nog aanmelden om lid te worden.


EOSC vereniging gaat van start

EOSC vereniging gelanceerd, open voor aanmeldingen

De European Open Science Cloud (EOSC) Association is gelanceerd. Op 29 juli werd de akte voor de oprichting van de vereniging getekend door de vier stichtende leden: de Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER), de Spanish National Research Council (CSIC), het pan-Europese netwerk voor de onderzoeks- en onderwijsgemeenschap GÉANT, en de Italian Computing and Data Infrastructure (ICDI). Geïnteresseerde organisaties kunnen zich nog aanmelden om lid te worden.

Context

De EOSC is een initiatief van de Commissie en kan worden gezien als een virtueel platform, waar verkregen data van onderzoeksprojecten openlijk worden gedeeld met andere onderzoekers. De huidige beheerstructuur van de EOSC loopt eind 2020 af. De nieuwe EOSC Association zal zich veelal bezig houden met het EOSC partnerschap onder Horizon Europe. Momenteel heeft het EOSC Secretariaat ook een consultatie openstaan over de strategische agenda voor onderzoek en innovatie van de EOSC.