Het Europees uitvoerend agentschap voor cybersecurity pleit voor meer onderzoek naar het gebruik van Artificial Intelligence (AI). Dat schrijft het agentschap naar aanleiding van de vele recente ontwikkeling in dat veld. Zo wil het agentschap waarnemingscentra opzetten, het gebruik van AI analyseren en de privacy van informatiestromen waarborgen.


ENISA: meer onderzoek naar AI in relatie tot cybersecurity cruciaal voor digitale veiligheid

Vijf aanbevelingen om onderzoekskloof te dichten

Het Europees uitvoerend agentschap voor cybersecurity (ENISA) raadt aan om meer onderzoek te doen in het gebruik van AI in relatie tot cybersecurity. Zo blijkt uit een bundel van nieuwe rapporten van het agentschap voor cybersecurity, die de grootste uitdagingen in AI analyseert. ENISA noemt vijf aanbevelingen voor onderzoek in het specifiek:

  • De oprichting van waarnemingscentra, verspreid over de EU, die de bedreigingen van AI en cybersecurity in kaart brengen.
  • De ontwikkeling van gestandaardiseerde raamwerken om privacy en vertrouwelijke informatie te waarborgen.
  • De ontwikkeling van AI-trainingsmodellen rondom cybersecurity gerelateerde scenario’s
  • De ontwikkeling van proefomgevingen om technologieën voor cybersecurity te optimaliseren.
  • AI gebruiken om het mogelijke gedrag van een cyberaanvaller in kaart te brengen.

Context

Het bevorderen van AI is een topprioriteit van de Commissie. Zo presenteerde zij in 2020 een witboek over AI. Ook presenteerde de Commissie in april 2021 het voorstel voor de AI-Verordening om innovatie te stimuleren, waarover het Parlement onlangs haar positie innam. Een aantal jaar geleden zette de Commissie een Europees Cybersecurity Research and Competence Centre op, dat de ontwikkeling van technologische en industriële capaciteiten op het gebied van cyberbeveiliging moest bevorderen. Deze instantie wordt bijgestaan door ENISA, een onafhankelijk agentschap dat onder andere een netwerk met experts van lidstaten en andere stakeholders vormt. Verder adviseert ENISA de Commissie en lidstaten over nieuwe cyberbeveiligingstechnologieën en hoe men met cyberbedreigingen moet omgaan.

Mede geschreven door Lieve Dessing.