Er moet in het volgende kaderprogramma genoeg budget zijn voor onderzoeksinfrastructuren om de excellentie van de Europese wetenschap te ondersteunen en Europese onderzoeksinfrastructuren te versterken. Dit stelt het EIROforum, een organisatie bestaande uit acht Europese intergouvernementele wetenschappelijke onderzoeksorganisaties. Het financieringsbedrag moet in overeenstemming zijn met het totale budget van het nieuwe kaderprogramma en specifiek met het budget van andere programma's voor fundamenteel onderzoek, zoals voor de ERC en MSCA.  


EIROforum: Onderzoeksinfrastructuren zijn de kern van KP10

Budgetverhoging voor excellentie en innovatie  

Onderzoeksinfrastructuren zijn de kern van de Europese Onderzoeksruimte. Daarom pleit het EIROforum voor een aanzienlijke budgetverhoging voor onderzoeksinfrastructuren in het volgende kaderprogramma, KP10. Onderzoeksinfrastructuren spelen volgens EIRO een cruciale rol in het bevorderen van Europa naar een op kennis en innovatie gebaseerde samenleving. Door het bieden van hoogstaande apparatuur en faciliteiten aan de onderzoeksgemeenschap, stimuleren onderzoeksinfrastructuren wetenschappelijke excellentie en innovatie. Zo fungeren ze als knooppunten voor interdisciplinaire en grensoverschrijdende samenwerking. Dit creëert en faciliteert volgens EIRO een netwerk van onderzoekers, onderwijsinstellingen en de industrie in heel Europa en daarbuiten. 

Context 

Het EIROforum is het forum van acht Europese intergouvernementele onderzoeksorganisaties: CERN, EMBL, ESA, ESO, ESRF, EUROfusion, European XFEL en ILL. De acht EIROforum-organisaties beschikken over uitgebreide expertise op het gebied van fundamenteel onderzoek en het beheer van internationale infrastructuren. Haar KP10 oproep sluit aan bij eerdere pleidooien van diverse kenniskoepels, onderwijsinstellingen en de industrie. Zij roepen allen op tot een groter budget voor KP10. Neth-ER publiceerde in februari 2023 ook haar standpunten met betrekking tot Horizon 2020 en Horizon Europe. 

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.