De European Innovation Council is op zoek naar nieuwe programmamanagers op het gebied van biotechnologie, gezondheid, medische technologie en apparatuur, materialen voor energie en milieu en energiesystemen. In het kader van gendergelijkheid roept de EIC met name vrouwen op om zich kandidaat te stellen.


EIC zoekt nieuwe programmamanagers

Zoektocht naar nieuwe programmamanagers   

De European Innovation Council (EIC) en het Uitvoerend Agentschap voor het mkb (​EISMEA) zijn op zoek naar nieuwe programmamanagers die elk een portfolio van EIC-projecten rond bepaalde thema’s moeten overzien. De programmamanager zal talentvolle onderzoekers en innovatoren aansturen om tot baanbrekende innovaties te komen. Naast expertise op het gebied van biotechnologie, gezondheid, medische technologie en apparatuur, materialen voor energie en milieu of energiesystemen, wordt van een programmamanager ook actief leiderschap, visie en portfoliobeheer verwacht. In het kader van gendergelijkheid moedigt de Commissie in het bijzonder vrouwen aan om zich kandidaat te stellen. Het gezelschap van huidige programmamanagers bestaat momenteel volledig uit mannen. Reageren kan tot 30 september 2021. 

Context 

Geïnspireerd door het Amerikaanse Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) moeten de EIC-programmamanagers nieuwe manieren van financiering in goede banen leiden en de impact van projecten vergroten. Het gaat hierbij om voltijdse posities, met als doel innovatieve technologische doorbraken en het vermarkten ervan te stimuleren. Vorige zomer adviseerde de EIC Adviesraad om binnen de EIC een belangrijke rol voor deze functies te voorzien. 

Update 28-9-2021